Trenčianský Štandard

Vyrobili si vlastný dron

Tomáš Sýkorčin a Michal Lajčiak

    Michal Lajčiak a Tomáš Sýkorčin postúpili v súťaži vedy a techniky AMAVET do celoslovenského finálového kola. Na 3D tlačiarni si vyrobili vlastný dron.    

Počítačová gramotnosť detí a mládeže sa vďaka rýchlemu vývoju techniky rok od roka zlepšuje. Nie je neobvyklé, že už aj ročné deti vedia ovládať napríklad tablet alebo mobilný telefón. Ale zostrojiť si vlastný dron je už o niečom úplne inom. Študenti 2. ročníka mechatroniky na Strednej priemyselnej škole v Dubnici to dokázali a dostali sa tak až do celoštátneho finálového kola súťaže vedy a techniky AMAVET.

Michal Lajčiak, žiak 2. ročníka SPŠ Dubnica: „Je to vlastne micro bezpilotný letecký systém, ktorý sme si od začiatku navrhli, vyrobili, zapojili a naprogramovali.“

Tomáš Sýkorčin, žiak 2. ročníka SPŠ Dubnica: „Máme tu naprogramovanú riadiacu jednotku Raspberry Pi. Batéria sa nachádza na spodnej časti dronu z toho dôvodu, aby bola zaručená stabilita. Keďže sú tu iba 2 motory, tak musíme počítať aj s tým ťažiskom.“

Michal Lajčiak, žiak 2. ročníka SPŠ Dubnica: „A s týmito servomotormi následne nakláňame motory a regulujeme tým smer, výšku a tak ďalej. Môže to byť lietadlo aj dron zároveň.“

Svoju takzvanú bikoptéru si Michal a Tomáš najprv navrhli v počítačovom softvéri. Potom si jej telo vytlačili na 3D tlačiarni a osadili rôznymi elektronickými komponentmi, ktoré museli naprogramovať tak, aby to fungovalo. To všetko robili žiaci pod odborným dohľadom svojich učiteľov.

Marián Šupák, triedny učiteľ: „Určite, chce to viac, viac času, čiže sú to aj tie mimoškolské aktivity. Môžeme to nazvať ako krúžková činnosť, alebo aj mimo krúžková – individuálna. A čo sa týka techniky, tak myslím si, že obidvaja, najmä teda Michal, v niektorých smeroch môže vyučovať aj nás učiteľov. Nebojíme sa toho, ale teší nás to, že máme aj takýchto žiakov.“

Michal a Tomáš pracujú momentálne aj na ďalšom projekte a Strednú priemyselnú školu v Dubnici budú reprezentovať aj na medzinárodnej súťaži v rámci Robotického dňa, ktorý sa bude konať 10. 11. na výstavisku v Trenčíne.

Michal Večeřa
Ďalšie články