Trenčianský Štandard

Na Gastrocentrum si počkáme

Stavebné práce na Gastrocentre zastavili. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Gastrocentrum pod Brezinou prechádza od apríla tohto roka rekonštrukciou. Cieľom projektu, ktorý pripravovali niekoľko rokov, bolo, okrem iného, aj zníženie energetickej náročnosti budovy či vybudovanie bezbariérového prístupu novým osobným výťahom. V týchto dňoch však zhotoviteľ stavebnú časť projektu, ktorá bola naplánovaná na 11 mesiacov, zastavil.

Stavebné práce doteraz prebiehali podľa časového harmonogramu. Zhotoviteľ stavby, firma Keraming, a. s., dokončil strechu, všetky búracie práce, novú šachtu na výťah pre imobilných a osadil plastové okná. Posilnili tiež konštrukciu. 

Budova v sebe ponesie o 40 ton ocele viac ako doteraz. Priaznivý vývoj rekonštrukcie však negatívne ovplyvnila dramatická inflácia. „Do tejto stavby sme vložili veľké množstvo finančných prostriedkov a momentálne je to už neúnosné. Jednotlivým dodávateľom sme dali na zálohy približne 500-tisíc eur, kúpili sme vzduchotechnické jednotky, ktoré máme zložené na sklade a platili sme aj rôzne ďalšie zálohy preto, aby mohli byť ceny udržateľné, aby tempo inflácie ďalej nerástlo a aby sme to mali aspoň nejako pod kontrolou. Ďalších 500-tisíc je naviac prestavaných oproti tomu, čo sme boli schopní odfakturovať,” povedal Martin Vokel, generálny riaditeľ Keramingu. 

Firma však urobí ešte záchranné práce. Budovu zakonzervujú. „Dorobíme presklenú fasádu, aby budova mohla byť bez problémov udržiavaná počas zimných mesiacov a budeme čakať na ukončenie interných procesov,” dodal Vokel.

Interné procesy momentálne predstavujú odsúhlasenie dodatku číslo 1 riadiacim orgánom, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI). Dodatok číslo 1 sa týka hlavne indexácie cien, ktoré sa za ostatné obdobie výrazne zmenili aj v stavebníctve. V súčasnej situácii ceny jednoducho musia zohľadňovať infláciu. „Ak bude tento dodatok odsúhlasený, bude sa pokračovať v stavbe. Zhotoviteľ má veľmi veľa prostriedkov z vlastných zdrojov. Investoval nielen do tejto stavby, ale aj pre subdodávateľov, ktorí dodávajú rôzne technológie,” uviedol Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Celková investícia sa nám vyšplhala na sumu do 5 miliónov eur bez DPH a my budeme naozaj veľmi tlačiť na MIRRI, aby čo najrýchlejšie schválili dodatok číslo 1. MIRRI nám môže navýšiť nenávratný finančný príspevok, aby sme to nemuseli platiť všetko z rozpočtu TSK,” doplnil Baška.

Kedy sa teda Trenčín dočká novej budovy Gastrocentra, ktoré slúžilo ako stredisko praktického vyučovania pre žiakov gastronomických profesií, je zatiaľ otázne. „Finálna rekonštrukcia sa predĺži minimálne o ten čas, o ktorý je stavba pozastavená,” uzavrel Vokel.

Denisa Hošková
Ďalšie články