Koľko stojí smrť?

Inflácia sa dotkla aj pohrebných nákladov. Foto: Tomáš Somr

Po zdražení potravín, motorových vozidiel, stavebného materiálu a iného spotrebného tovaru zdraželi aj náklady spojené s pohrebom.

Zdražovanie pohrebných služieb sa začalo už počas pandémie. Dôvodom boli zvýšené hygienické štandardy, teraz zasa navýšenie cien materiálu a služieb. Aktuálne ceny sa však líšia v závislosti od regiónov, najhoršie je na tom Bratislava: „Nárast počtu úmrtí sa premietol do zvýšeného počtu pohrebov, ale pohrebné služby v Trenčíne stíhali vybavovať smútočné rozlúčky priebežne,“ odpovedala Katarína Sammon, majiteľka trenčianskeho pohrebníctva.

O koľko zdraželi pohreby oproti minulému roku v Trenčianskom kraji?: „Ceny poslednej rozlúčky sa zvýšili priemerne o 20%. Je to z dôvodu nárastu cien tovarov a služieb našich dodávateľov (samotnej kremácie, truhiel, vencov…), ako i z dôvodu nárastu cien pohonných hmôt. Podľa vývoja trhu neočakávame, že sa tento rast čoskoro zastaví.“ Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (ďalej len „asociácia“), Ladislav Stríž, v budúcnosti predpokladá ďalšie zdraženie: „Predpokladáme postupné zdraženie vo výške cca 10-15%. V podstate všetko závisí od dodávateľov (vence, rakvy, kvetiny) a od cien energií, ktoré pohrebné služby spotrebovávajú na prevádzku (chladenie, prenájom obradných miestností, domov smútku) a nákladov na dopravu pri repatriáciách zo zahraničia a prevozoch v rámci SR,“ dopĺňa, že: „Všetko bude záležať od vyššie spomínaných vplyvov. Niekde ešte dopredávajú napr. rakvy, ktoré mali naskladnené, inde už zareagovali na nové ceny za ktoré nakupujú. Ak budú ceny na Slovensku i naďalej rásť, budú i pohrebné služby reagovať, čo sa, žiaľ dotkne konečného odberateľa.“ Aktuálna priemerná cena za klasický pohreb je približne 1100 až 1200 eur, kremácia je o niečo lacnejšia, ušetriť sa dá aj na obrade.

Ako sa pozostalí stavajú k takejto zmene?      

„Väčšina pozostalých očakáva nárast cien pohrebných služieb, napriek tomu na pohrebe nešetria a doprajú ich najbližším dôstojnú rozlúčku so všetkým, čo sa patrí,“ hovorí Sammon. Ľudia si totiž zvykli na to, že ceny tovaru aj služieb idú stále vyššie snáď v každom sektore.

Predseda asociácie, Stríž, to vidí obdobne: „Momentálne nemáme negatívne reakcie blízkych príbuzných, ktorí si uvedomujú situáciu na Slovensku v rámci zdražovania v rôznych oblastiach, pohrebníctvo do budúcna nevynímajúc.“

Čo najcitlivejšie skupiny – sociálne slabší jedinci a bezdomovci?

Pre menej solventné vrstvy obyvateľstva sa položky ako pohreb museli stať pri nových cenách neúnosnými.

„V prípade, že pozostalí nemajú veľa finančných prostriedkov na vybavenie pohrebu, môžu sa rozhodnúť pre kremáciu bez obradu, to je, keď kremácia prebehne bez príbuzných a blízkych, a samotný obrad sa koná až pri ukladaní urny nad hrobom. Týmto spôsobom sa dá ušetriť skoro až polovica pohrebných výdavkov. Počas obdobia pandémie sa veľa príbuzných rozhodlo práve pre túto alternatívu, a nielen z finančných dôvodov, ale aj z dôvodu protipandemických opatrení.
V prípade, že zosnulý nemá blízkych, ktorí by zabezpečili pohrebný obrad, mesto Trenčín zariadi kremáciu bez obradu,“ vysvetlila Katarína Sammon. Ušetriť sa dá aj karoch, pozostalí môžu usporiadať kar u seba doma a namiesto cateringu pozostávajúceho z viacerých chodov môžu príbuzným ponúknuť obložené misy. Ďalšia položka, ktorá ktorá dokáže ušetriť peniaze pozostalých, sú kvety. Lacnejšie ako živé, no rovnako efektné kvety, sú umelé.

Ako sa so zvýšením cien pohrebných nákladov vysporiadalo mesto?

„Aj napriek zvýšeniu cien za sociálne pohreby si mesto Trenčín naďalej plní túto povinnosť v zmysle zákona o pohrebníctve,“ odpovedal nám Patrik Čech, vedúci úradu sociálnych vecí.

Mesto zabezpečuje kremáciu pozostatkov, pokiaľ nebohý nemal príbuzných alebo nebola zistená totožnosť mŕtveho a zomrel na území mesta Trenčín. Mesto ju zabezpečuje aj v prípade, ak boli vypátrané blízke osoby, ktoré boli upovedomené o úmrtí dotyčného, ale nachádzali sa v hmotnej núdzi do tej miery, že sa o pozostalého nedokázali postarať.

Seniori si na pohreb šetria

Seniori si na pohreb finančné prostriedky odkladajú, horšie je to s mladými ľuďmi. Ich pohreb zabezpečuje väčšinou rodina či tzv. pohrebné poistenie. „Väčšina starších ľudí si odkladá na pohrebné výdavky po nástupe na dôchodok. Mladšia časť populácie inklinuje k poisteniu pre prípad smrti, kedy poistka hradí tieto náklady,“ ozrejmila Sammon.


Ďalšie články