Trenčianský Štandard

Patrónom pastierov je svätý Demeter

Ovčiarska sezóna sa podľa tradícií končí na Demetera

 PAPRADNO – Ovčiarska sezóna sa podľa tradícií končí na Demetera. 

V kolibe Papradno v okrese Považská Bystrica sa stretli chovatelia oviec a kôz, aby v tomto rázovitom prostredí ukončili tohtoročnú ovčiarsku sezónu. Tá je spojená s oceňovaním najlepších chovateľov a koná sa už tradične 26. októbra na Demetera.

„Tento deň je neodmysliteľne spojený s mitrovaním. Studený vietor a prízemné mrazy nedovoľovali voľné pasenie na podhorských lúkach a gazdovia už mali pre ovečky nachystané teplé maštale. Zo salašov roztrúsených po kopcoch slovenskej krajiny sa zháňali dolu do doliny,“ povedal pre Terajšok.sk predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo Igor Nemčok.

Bačovia sa vracali do dedín a pred pokojnejšou zimou dostali odmenu za svoju niekoľkomesačnú prácu. Vo sviatočnom odeve prekročili prah kostola, kde ako obetu priniesli oštiepky a syr. Po tomto úkone prišlo na rad vyúčtovanie s majiteľmi oviec. Po ňom už nasledovala zábava, tanec, spev a hodovanie. Patrónom pastierov sa stal svätý Demeter, u nás mu hovorili aj Mitro a odtiaľ sa ujal názov mitrovanie.

Tradíciu ovčiarstva zachovávajú aj v Trenčianskom kraji. Chovu oviec sa venujú prevažne v okresoch Prievidza a Považská Bystrica. Salaše nájdete aj v Červenom Kameni či v Beckove.

„Tento sviatok sa traduje už od 4. storočia. Svätý Demeter, ktorý bol patrónom mesta Solún. Jeho kult posilnil valaskou kolonizáciou v 14. storočí, ktorá zapríčinila najväčšiu zmenu v oblasti obhospodarovania pôdy a chovu úžitkových zvierat,“ pokračoval Nemčok. 

Ten je okrem funkcie predsedu zväzu aj predsedom Roľníckeho družstva HRON Slovenská Ľupča. Aj preto kompetentne reaguje na otázku týkajúcu sa pálčivých problémov v rezorte.

„Máme veľa problémov najmä v tomto období, pretože nás v tomto roku výrazne postihlo sucho. Sme preto veľmi radi, že sa vláda začala týmto zaoberať a očakávame v blízkych dňoch podporu. Máme aj veľké problémy s krmivom, ale s niektorými našimi priateľmi, ktorí boli v tých priaznivejších polohách, najmä sever Slovenska, Orava, Kysuce, ale aj Liptov, sa vieme dohodnúť a krmivo od nich kúpime. Pri vysokých stavoch, ktoré máme a nedostatku krmív, by sme boli nútení ich znižovať. A, samozrejme, že my to nechceme. Ak chceme prežiť, musíme práve naopak stavy zvyšovať. Zvyšovať úžitkové a reprodukčné parametre a tým sa dostať do lepšej ekonomiky,“ dokončil predseda.

Ďalšie články