Trenčianský Štandard

Kvalitné potraviny z vlastnej produkcie

V Poľnohospodárskom družstve v Bošáci chovajú hovädzí dobytok systémom uzavretého obratu stáda

BOŠÁCA – Predseda Poľnohospodárskeho družstva Bošáca Vladimír Králik vždy doťahuje veci do konca. Spojením precíznej diverzifikácie, finalizácie produkcie a lokálpatriotizmu tvorí aj v neistých krízových časoch spolu so svojim manažmentom fungujúci podnik.

K živočíšnej výrobe Poľnohospodárskeho družstva Bošáca patrí aj chov ošípaných. Podnik je v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom jediný producent odstavčiat.

„Uzavretý obrat stáda tvorí okolo 120 prasníc s tým, že si dochovávame vlastné malé prasiatka, ktoré potom idú do škôlky, odtiaľ do predvýkrmu a následne ich čaká výkrm až do jatočnej hmotnosti okolo 130 až 140 kilogramov,“ prezradil predseda družstva Vladimír Králik.

Koniec cesty bošáckych ošípaných je na bitúnku družstva, odkiaľ rozrobené kvalitné mäso presúvajú do výroby a následne k zákazníkovi do jednej z troch podnikových predajní v Bošáci, Novom Meste nad Váhom a Trenčíne.

„Čo sa týka hovädzieho dobytka, takisto máme uzavretý obrat stáda v tom, že si dochovávame aj vlastných býkov v počte okolo 350 kusov s tým, že tá koncovka je takisto na bitúnku, potom to ide na rozrábku a z nej na výrobu a spracovanie mäsa a následne do našich predajní,“ pokračoval v rozhovore Vladimír Králik

Podobná situácia je aj u brojlerových kureniec, kde družstvo tento rok vybudovalo bitúnok na ich porážku s tým, že nepolené, ale aj chladené dodávajú do predajní.

„Zákazníci si môžu kúpiť brojlere, hovädzí dobytok alebo bravčovinu chovanú u nás v regióne z našich kŕmnych zmesí, z našej pšenice, jačmeňa či z našej kukurice, pretože my si aj kŕmne zmesi vyrábame sami v rámci podniku vo vlastnej výrobni kŕmnych zmesí a tým dokážeme fungovať v absolútne uzatvorenom cykle,“ pokračoval vo vymenúvaní aktivít predseda družstva.

Tieto sa však ocitli vo víre rastúcich nákladov na energie, ktoré nepriaznivo vplývajú na cenotvorbu mäsových výrobkov. Trhové ceny elektrickej energie a plynu dosiahli niekoľkonásobné hodnoty oproti dlhodobému priemeru. Nepriaznivú situáciu s veľkými obavami vníma aj spracovateľ mäsa z bošáckej doliny. Pritom odvetvie spracovateľov mäsa je z pohľadu tržieb najväčším a zároveň tretím energeticky najnáročnejším potravinárskym odvetvím.

„Vnímame to veľmi ťažko, lebo pri takejto veľkej výrobe, ako máme tu v Poľnohospodárskom družstve Bošáca, pri počte deväťdesiat zamestnancov, pri takej veľkej energetickej spotrebe, či už elektriny, plynu, alebo vody to trasie aj s nami. My síce máme niektoré komodity zakontrahované do konca roku, ale keďže sa vždy pozeráme dopredu, snažíme sa úspornými opatreniami alebo rôznymi novými technológiami vplývať na tento celosvetový problém, ktorý kríza so sebou priniesla,“ uvažuje Králik.

Z dôvodu zadržania bolo problémové aj čerpanie financií z dotačných prostriedkov.

„Tie sme mali vyplatené až v mesiaci máj s tým, že to nebolo príjemné a bolo to náročné ukočírovať, pretože financie, ktoré nám chodia z Európskej únie, nerozhajdákame, ale vždy ich použijeme na rozvoj, či už nákup nových strojov a zariadení, na nákup nových technológií na bitúnok, alebo pre zvieratá. Keď taký veľký podnik nedostane stimuly, tak s tým má veľké problémy,“ uzavrel predseda.

Ďalšie články