Trenčianský Štandard

Pokroková metóda výučby na dedinskej škole. Rodič má prístup k dieťaťu počas vyučovania, hovorí riaditeľka

Pokroková metóda výučby na dedinskej škole. Rodič má prístup k dieťaťu počas vyučovania, hovorí riaditeľka. Foto: ZŠ a MŠ Ivanovce
Pokroková metóda výučby na dedinskej škole. Rodič má prístup k dieťaťu počas vyučovania, hovorí riaditeľka. Foto: ZŠ a MŠ Ivanovce

IVANOVCE – Poznáte materskú či základnú školu, ktorá svojim žiakom ponúka korčuliarsky kurz, šachový, stolnotenisový, výtvarný či prírodovedný krúžok? Každoročne organizuje karneval, divadlo alebo Noc s Andersenom, na ktorej si deti čítajú knižky? Počuli ste o škole, v ktorej sa deti vyučujú na čerstvom vzduchu?

Pedagógovia Základnej školy s materskou školou Ivanovce používajú kvalitnejšie učebnice a didaktické pomôcky ako bežné školy. Sú súčasťou projektu e-twinning, ktorý umožňuje spolupracovať s deťmi zo zahraničia a zdokonaľovať sa tak vo výučbe cudzieho jazyka. Žiaci tiež využívajú edukačný program Planéta vedomostí pri práci v škole či pri domácej príprave.

Škola hradí prváčikom náklady na školské pomôcky. Ostatným žiakom preplácajú pracovné zošity. Ponúkajú tiež možnosť starostlivosti o deti počas letných prázdnin.

V čom ďalšom je táto škola iná, nám prezradila riaditeľka ZŠ a MŠ Mária Lacková.

Vaša škola sa zameriava na individualitu študenta. Ide o úplne iný prístup, na aký sme na Slovensku zvyknutí. Podľa akého vzoru fungujete?

Naša škola nemá presne určený vzor, vyučujeme tak, že si vyberáme nové zaujímavé prístupy a inovatívne metódy, ktoré vnímame ako prínosné pre žiakov. Máme dobré podmienky na realizáciu inovatívnych metód, napr. zážitkové učenie, realizovanie aktivizujúcich metód, aktívnu matematiku od Berovcov a podobne.

Na vašej stránke píšete, že sa deti učia v rodinnom prostredí. Čo to okrem menšieho počtu detí v triedach znamená? 

Znamená to úzku spoluprácu s rodičom, rodič má prístup k svojmu dieťaťu počas vyučovania, vytvárame pre žiakov príjemné a bezpečné miesto, kde sú rodič – žiak – učiteľ partnermi. Rodinné prostredie znamená, že rešpektujeme názor rodiča, veľmi často nám rodičia pomáhajú s projektami, s návrhmi na vyučovanie. My sme za to radi, že máme takýchto rodičov, ktorí radi pomáhajú a podporujú školu. Poskytujeme im aj poradenský servis, organizujeme prednášky s odborníkmi zamerané na problematiku výchovy detí, pripravenosť detí na školu.

Veľa času trávite s deťmi vonku. Aké aktivity deti vonku vykonávajú?

Predovšetkým sa vonku vyučujeme, máme tam ovocný sad, učiacu školskú záhradu.

Deti sa učia vlastnou aktivitou, spoločne riešia úlohy v skupinách, zvyšuje sa ich motivácia a škola sa mení na zážitok myslenia. Kladieme dôraz na získané vedomosti vlastným bádaním a skúmaním. Pravidelne ročne organizujeme pre žiakov školu v prírode Liptovských Revúcach, kde navštevujeme Donovalkovo, Habakuky a poznávame okolitú prírodu Liptova. Tento rok sme mali aj korčuliarske kurzy, ktoré sme žiakom uhradili.

Okrem iných záujmových aktivít ponúkate šachový krúžok. Vzhľadom na to, že ide o pomerne malé deti (MŠ a 1. stupeň ZŠ), je o šachový krúžok záujem?

U nás deti rady hrajú šach, prípadne dámu. Sme členmi Slovenského šachového zväzu, poskytli nám metodiku, šachovnice, šachovú výučbovú tabuľu. Deti baví zúčastňovať sa na šachových turnajoch.

Ako sa váš model výučby dokázal presadiť v našom, dovolím si povedať, zastaralom systéme školstva?

Je to o učiteľoch. Učitelia na našej škole majú záujem o to, aby deti chodili s radosťou do školy. Sme malá škola a preto vidím výhody v malej škole do budúcna z hľadiska rozvoja vzdelávania. Všetci sa poznáme, dokážeme sa dohodnúť na spoločných aktivitách, vieme spolupracovať, komunikovať.

Vaša škola je štátna. Z čoho financujete pomôcky pre prvákov a pracovné zošity pre zvyšné ročníky? 

Finančné prostriedky máme z rozpočtu školy, z občianskeho združenia a z projektov. Máme aj deti na domácom vzdelávaní, čo nám pomáha pri financovaní našich zámerov.

Čím ďalším sa môže vaša škola ešte pochváliť?

V škole máme projekt FLL – first lego leguage , kde sa  zameriavame na základy inžinierstva, skúmame reálne problémy, žiaci sa učia konštruovať a programovať, vytvárajú jedinečné modely vyrobené z LEGO kociek a poháňané pomocou stavebníc LEGO Education SPIKETM Essential alebo WeDo 2.0. Tento program inšpiruje deti k experimentovaniu, posilňuje ich sebadôveru, kritické myslenie a konštruktérske zručnosti prostredníctvom praktického učenia. Deti tak hravým spôsobom objavujú zábavu vo vede a technike. K hlavným cieľom programu patria nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, povzbudiť deti ku kreativite pri riešení komplexných úloh a nechať deti užiť si veľa zábavy.

Každoročne robíme súťaž Matematický klokan – medzinárodná matematická súťaž, máme úspešných riešiteľov v rámci Slovenska – umiestnenie na 1. až 38. mieste v rámci SR.

A taktiež organizujeme súťaž Všedkovedko.

Mária Jakúbeková
Ďalšie články