Trenčianský Štandard

Trenčianske múzeum má 145 rokov

Karol Brančík

  Poznáte históriu Trenčianskeho múzea? Je spojená s významnou osobnosťou Karola Brančíka. Navštívte Trenčiansky hrad, uvidíte a dozviete sa viac!  

Presne pred 145 rokmi, v roku 1887, vznikol Prírodovedný spolok župy Trenčianskej.

Tomáš Michalík, zástupca  riaditeľa Trenčianskeho múzea: „Tento spolok je predchodcom dnešného Trenčianskeho múzea a vlastne vďaka tomuto roku, na uhorské pomery veľmi skorému, sa Trenčianske múzeum zaraďuje k múzeám s najdlhšou tradíciou vedeckého bádania, respektíve k najstarším slovenským múzeám.“

Spolok združoval spoločenské a politické elity Trenčianskej župy aj mesta Trenčín. Prvým tajomníkom a zároveň hlavným iniciátorom vzniku bol Karol Brančík.

Tomáš Michalík, zástupca  riaditeľa Trenčianskeho múzea: „Karol Brančík bol slovenským vedcom, lekárom. Bol to v podstate entomológ európskeho mena a renesančná osobnosť. Samotný Brančík bol neúnavným organizátorom odborného verejného života. Počas svojho života sústredil desiatky tisíc rôznych zbierkových predmetov, najmä z oblasti entomológie.“

Trenčianske múzeum zorganizovalo k svojmu 145. výročiu malú výstavu, na ktorej môžete vidieť niektoré z exponátov vtedajšieho Prírodovedného spolku.

Tomáš Michalík, zástupca  riaditeľa Trenčianskeho múzea: „Okrem prírodnín, ktoré boli prvými zbierkovými predmetmi, sa tu nachádzajú predmety, ktoré sú spojené priamo s osobou Karola Brančíka. Okrem iného je tu aj originál jeho parte. Po prvýkrát tu vystavujeme rôzne predmety, ktorých autorom je on, napr. veľmi zaujímavú a doteraz nepublikovanú skicu železničnej stanice v Trenčíne, alebo rôzne fotografie, ktorých autorom je samotný Karol Brančík a ktoré pochádzajú z jeho početných ciest aj do pomerne exotických krajín, vrátane Orientu.“

Ak sa chcete dozvedieť o Prírodovednom spolku a jeho začiatkoch viac, alebo si zbližša pozrieť niektoré z exponátov, navštívte kasáreň Trenčianskeho hradu. Výstava tu potrvá minimálne do konca októbra.

Michal Večeřa
Ďalšie články