Trenčianský Štandard

Primátor zhodnotil volebné obdobie

Primátor Myjavy Pavel Halabrín počas posledného slávnostného Mestského zastupiteľstva zhodnotil aktuálne končiace volebné obdobie

 MYJAVA – Posledné a slávnostné stretnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave pod vedením Pavla Halabrína bolo zamerané na zhodnotenie aktuálneho volebného obdobia. 

Vo štvrtok 20. októbra sa o 15:00 v obradnej sále Mestského úradu Myjava zišli posledný raz v aktuálnom volebnom období poslanci miestneho mestského zastupiteľstva.

Nešlo však o štandardné zasadnutie s rokovacím programom, ale skôr o slávnostné ukončenie funkčného obdobia 2018 – 2022 súčasných poslancov a primátora Myjavy Pavla Halabrína. Ten na stretnutí odprezentoval zhodnotenieposledného volebného obdobia a vývoja mesta.

„Ako primátor mesta, ktorý spolupracoval s piatimi zastupiteľstvami, komisiami v rôznom zložení počas dvadsiatich rokov, či ďalšími orgánmi mesta, s plnou vážnosťou a zodpovednosťou môžem povedať, že z pohľadu aktivity, zodpovednosti, prístupu a úsilia o zlepšenie situácie, skvalitnenie prostredia, zjednodušenie života ľudí, bola toto najlepšia zostava. Spolu sme zvládli veľa ťažkých problémov a dokázali riešiť doteraz nepoznané úlohy pri pomoci ľuďom,“ vyzdvihol v úvode svojho odpočtu spoluprácu s poslancami mestského zastupiteľstva primátor Pavel Halabrín.

Vo svojom vystúpení konštatoval, že mesto je dnes v podstatne lepšej situácii, ako bolo pred štyrmi rokmi.

„Veľmi ma však mrzí, že to asi takto dlho nebude, keďže dopady rozhodnutí vlády bez ekonomickej kompenzácie a neschopnosti kompetentných a regulačných autorít ničia našu štvorročnú snahu a výsledky. Bude pre nás veľkou výzvou to zvládnuť, udržať nastavenú úroveň štandardov, služieb, kvality a aj samotnej prevádzky toho, čo mesto zabezpečuje,“ zdôraznil Halabrín.

V investičnej oblasti mesto pokračovalo v projektoch z vlastných, úverových, dotačných zdrojov i zdrojov EÚ. Celkovo preinvestovalo počas štyroch rokov vyše 6,9 milióna eur.

„Za najdôležitejšie investície považujeme revitalizáciu sídliska Vršok, rekonštrukciu budov škôlok, rekonštrukciu Domu smútku, opravy a obnovy miestnych komunikácií, rekonštrukciu bytového domu Kamenné, ubytovne Trokanova a budovy Základnej školy v miestnej časti Turá Lúka,“ vymenoval úvodnú časť z celkového počtu osemnástich investičných bodov.

Školstvo a vzdelávanie sú oblasťou, ktorá dlhodobo patrí k prioritám mesta.

„Podaril sa nám zámer zlúčenia škôlok do jedného subjektu, zvýšili sme kapacitu škôlok o tri triedy, zefektívnili prevádzku, zmodernizovali kuchyne a nakúpili zariadenia,“ povedal Halabrín.

V zhodnotení volebného obdobia spomenul aj oblasť kultúry a športu, v ktorej množstvom športovísk v majetku mesta, stavom, vybavením a počtom detí a mladých ľudí pravidelne vykonávajúcich nejaký druh športu, patrí mesto Myjava k nadštandardným samosprávam.

„Takúto správu predkladám piaty raz, končí sa moje piate obdobie vo funkcii primátora. To posledné. Som rád, že môžem bez zveličovania či strachu povedať, že naše mesto Myjava je pekné, čisté, bezpečné a ľuďom ponúka všetko, čo potrebujú k dobrému životu. Viem, že našim nasledovníkom zanechávame fungujúci a dobre nastavený systém a tím ľudí schopný ho udržať,“ dokončil primátor.

Ďalšie články