Trenčianský Štandard

Cyklochodník preplatili o tisíce

Nemšová doplatila na chybu v projekte. Foto: pixabay

NEMŠOVÁ – najväčším realizovaným projektom mesta Nemšová bolo v uplynulých mesiacoch vybudovanie cyklochodníka v úseku Ľuborča – Kľúčové. Náklady na výstavbu
financovali z nenávratného finančného príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Chybou projektanta však mesto prišlo o viac ako 70-tisíc eur z vlastného rozpočtu.

Výstavbou cyklochodníka chceli kompetentní docieliť zvýšenú bezpečnosť účastníkov premávky. Pohyb chodcov, ale aj cyklistov medzi mestskými časťami bol pri neustále sa zvyšujúcej intenzite dopravy totiž značne rizikový. Realizátorom akcie bola firma DOSA Slovakia, s. r. o.

Ako na 39. zasadnutí mestského zastupiteľstva informovala vedúca finančného oddelenia a správy mestského majetku Júlia Barbuščák, rezort investícií poskytol mestu Nemšová dodáciu vo výške necelých 253-tísíc eur, pričom cena diela bola dohodnutá na 283-tisíc eur. „Na základe nezrovnalostí medzi projektom a skutočnosťou však došlo k navýšeniu celkovej ceny na 325-tisíc eur,” doplnila Barbuščák.

Podľa slov prednostu mestského úradu Rudolfa Kúkela, chybu urobil projektant. „Pri samotnej realizácii sa stavba zastavila v bode, keď bol minutý všetok materiál na podsyp. Stavba nás upozornila, že nám dochádza kameň, že táto položka je vyčerpaná,” uviedol prednosta.

Mesto k vzniknutému problému prizvalo nezávislého geodeta, ktorý vykonaným posudkom potvrdil, že v projektovej dokumentácii chýba približne 5-tisíc metrov kubických kameniva. Na nákup potrebného materiálu sa však už nenávratný finančný príspevok nedal získať. „Bolo to z prostriedkov mesta, inak by cyklochodník nebol dostavaný,” uzavrel Kúkel.

Denisa Hošková
Ďalšie články