Trenčianský Štandard

60 rokov Domu kultúry Javorina

Súčasná riaditeľka Eva Adámková pred budovou Domu kultúry Javorina v Starej Turej

 STARÁ TURÁ – V tomto roku si v meste Stará Turá pripomenuli dve dôležité výročia. Jedným bolo 630. výročie prvej písomnej zmienky o Starej Turej a tým druhým 60. výročie založenia Domu kultúry Javorina. 

Dňa 31. augusta 1962 predseda vtedajšej odborovej rady Vojtech Daubner slávnostne prestrihol pásku Domu odborov – kultúrneho zariadenia pre občanov  celého podjavorinského regiónu.

»»» Pozrite si rozhovor s riaditeľkou Domu kultúry Evou Adámkovou / vo videoreportáži sú použité dobové zábery a zábery so slávnostnej akcie pri príležitosti 60. výročia založenia Domu kultúry Javorina. Materiál je poskytnutý so súhlasom Domu kultúry Javorina v Starej Turej   

Otvorenie kultúrneho stánku bolo vyvrcholením snahy riaditeľa Presnej mechaniky Miroslava Neráda, vedúceho organizačného odboru Premy Aloiza Langera a riaditeľa závodného klubu Jindřicha Racka.

„Získať financie z odborárskych prostriedkov na spolufinancovanie stavby a pre dobrú vec nadchnúť ďalších občanov bola úloha zložitá, ale ich vplyv bol obdivuhodný, Staroturanci však s nadšením budovali nové, moderné kultúrne stredisko,“ uviedla riaditeľka Domu kultúry Javorina Eva Adámková.

Pri realizácii použili základný typ projektu, ktorý prvýkrát realizovali v Holiciach v Čechách.

„Postupne boli okrem Starej Turej podobné kultúrne zariadenia vybudované aj v Novom Meste nad Váhom alebo v Prievidzi. V Starej Turej sa plánoval väčší sálový priestor, malo sa dosiahnuť kapacity až 638 sedadiel. Skutočnosť je 492 sedadiel, čo je na dnešný počet úctyhodný počet,“ doplnila Eva Adámková. 

Slávnostný otvárací program bol venovaný všetkým, ktorí sa pričinili o to, že Stará Turá mala stánok kultúry. V Dome odborov bolo stále rušno, jedna akcia striedala druhú. Predstavenia boli často vypredané. Rekordným bol október 1968, kedy návštevnosť podujatí dosiahla 9000 ľudí.

„V súčasnosti Dom kultúry pracuje v iných podmienkach. Do jeho pôsobnosti patrí Mestská knižnica Kristíny Royovej, Mestské múzeum, Kino Javorina. Od roku 2008 prevádzkujeme informačnú kanceláriu, ktorá sa v roku 2010 postupne rozšírila o stredisko cezhraničnej spolupráce,“ dokončila riaditeľka.

Ďalšie články