Trenčianský Štandard

Výstavba kanalizácie odstráni záťaž

Kilometre potrubia v handlovskej doline

  Chrenovec-Brusno – Obce handlovskej doliny zažívajú stavebný rozmach. V obciach Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno, Lipník a Veľká Čausa budujú kanalizáciu, ktorú by mali dokončiť v roku 2023.  

Podľa slov starostu obce Chrenovec-Brusno a predsedu Združenia obcí handlovskej doliny Tibora Čičmanca, na investíciu je alokovaných okolo 17 miliónov eur, ktoré Stredoslovenská vodárenská spoločnosť financuje z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov.

 „K dnešnému dňu je v zemi položených 17 kilometrov potrubia, plán je 34 km,“ uviedol starosta počas kontrolného dňa.

Pripomenul, že po dokončení diela, ktoré musia zrealizovať do konca októbra 2023, sa bude môcť v uvedených obciach pripojiť na verejnú kanalizáciu 1 435 domácností.

„Najviac domových prípojok napojených na kanalizáciu bude v našej v obci Chrenovec-Brusno (465 ks). V obci Lipník majú v zemi uložených už 90 % potrubia a vo Veľkej Čausi už čoskoro ukončia stavbu,“ komentoval súčasný stav Čičmanec.

Chýbajúca kanalizácia, na ktorú čakali obyvatelia tohto regiónu takmer 15 rokov, bola podľa neho záťažou pre životné prostredie. Ľudia dlhé roky potajme vypúšťali v nočných hodinách splašky do pstruhového potoka Handlovka, odkiaľ sa šíril obcou Chrenovec-Brusno nepríjemný zápach.

„O pripojenie na kanalizáciu je medzi obyvateľmi doliny veľký záujem. Prihlásiť sa chodia aj tí, ktorí neuvažovali, že sa pripoja,“ dodal na záver starosta.

Stanislav Vavro
Ďalšie články