Trenčianský Štandard

Trenčín sa začína meniť

Sympózium Trenčín 2026

V decembri minulého roka získal Trenčín titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. V Dome armády sa dnes konalo sympózium, na ktorom sa stretli predstavitelia štátu, samospráv a Európskej únie, aby odštartovali vzájomnú spoluprácu na tomto významnom projekte.

„Dámy a páni, predstavte si, že Trenčín o štyri roky nebude Trenčínom, ako ho poznáme dnes. Bude nielen náš slovenský, ale najmä európsky a svetový. Bude európskym hlavným mestom kultúry a my, čo sme sa tu dnes stretli, nebudeme toho len svedkami, ale aj spolutvorcami.” Týmito slovami z videa odštartovala ministerka kultúry Natália Milanová Sympózium Trenčín 2026.

Lucia Dubačová, riaditeľka Trenčín 2026: „Dnešné podujatie je naozaj veľmi významné. Je to prvýkrát v histórii, čo sa stretli zástupcovia štátu a zástupcovia samosprávy s naším tímom, ktorý implementuje Trenčín 2026. Cieľom tohto stretnutia bolo nielen informovať sa navzájom o tom, čo je projekt Európske hlavné mesto kultúry, ale bolo to dnes aj o hľadaní spoločných prienikov a nadväznosti cieľov projektu na rôzne národné, ale aj medzinárodné politiky.”

Michal Večeřa
Ďalšie články