Trenčianský Štandard

Mesto Trenčín vybuduje novú cyklotrasu. Prepojí hrádzu s Istebníckou ulicou

Mesto Trenčín vybuduje novú cyklotrasu. Foto: Mesto Trenčín

TRENČÍN – Po zimnej prestávke začína trenčianska samospráva s realizáciou investičných akcií. Jednou z nich je aj vybudovanie novej cyklotrasy Vážska magistrála – Istebnícka.

Z oboch strán nového železničného mosta vybudujeme vstup a výstup na hrádzu, pričom sa ďalej bude dať napojiť na cyklotrasu do Nemšovej alebo opačným smerom na starý železničný most, prípadne na cyklistickú komunikáciu na Ul. Ľ. Stárka. Smerom od hrádze zároveň vybudujeme popri železničnej trati k Istebníckej a ďalej až k Vlárskej ulici novú cyklotrasu,” informovala radnica na webovej stránke.

Od križovatky Vlárska – Istebnícka pribudne na Istebníckej a Ružovej ulici vodorovné značenie – cyklokoridor, ktorý cyklistov napojí na cyklotrasu na Kasárenskej ulici. Súčasťou projektu budú aj dva nasvietené a podfarbené priechody pre chodcov a cyklistov. Nová cyklotrasa bude sčasti osvetlená existujúcim verejným osvetlením, ostatné osvetlenie doplnia.

„Vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác za takmer 227-tisíc eur, ktoré sa dotknú úseku v dĺžke 1,6 km, je spoločnosť COLAS Slovakia. Mesto získalo na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok z Európskej únie. Rozhodlo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program,” doplnila radnica. 

Denisa Hošková
Ďalšie články