Trenčianský Štandard

Hasiči a záchranári sa vzdelávali

Hasiči a záchranári sa vzdelávali v Trenčíne. Edukačné centrum vybudovala spoločnosť RZP, a. s.

 TRENČÍN – V Edukačnom centre RZP sa strieda jedno školenie za druhým. Svoje vedomosti si prišli prehĺbiť aj zložky hasičských a záchranných zborov. 

Na školení sa zúčastnili hasiči, ktorí slúžia v ambulanciách Hasičského a záchranného zboru ako zdravotnícki záchranári.

Pozrite si videoreportáž zo školenia v Edukačnom centre v Trenčíne

„Spoločne sa snažíme zlepšiť naše schopnosti, zopakovať si vedomosti a získať zručnosti, ktoré si môžeme na kurze prakticky vyskúšať v simulovaných podmienkach,“ povedal zdravotnícky záchranár Zdenko Wiech.

Témou praktického kurzu je závažný úraz v záchrannej zdravotnej službe. Školitelia postupne prechádzajú jednotlivé algoritmy, výkony a postupy, ktoré záchranári aplikujú pri ťažkom úraze v teréne. 

„Závažný úraz riešime často pri dopravných nehodách, kedy môže byť zranených aj viacero osôb. Zložky integrovaného záchranného systému sú súčinné, na miesto nehody prichádza Hasičský a záchranný zbor, kde slúžia aj hasiči, ktorí sú zdravotnícki záchranári. Záchranná zdravotná služba je profesionálnou zložkou systému, poskytujúcou neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Naše činnosti na seba nadväzujú a dopĺňajú sa.“ vysvetlila hlavná záchranárka a lektorka Beáta Macejková.

„Každý zdravotnícky záchranár, sestra špecialistka aj lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť má zo zákona povinnosť sústavného vzdelávania, ktorého cieľom je aktualizácia vedomostí a zručností, ktoré potrebujeme pre prax,“ upresnil Rastislav Guga z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Trenčíne.

„Pre kolegov sme pripravili niekoľko stanovíšť, kde si precvičili techniky zastavenia krvácania, techniky zaistenia priechodnosti dýchacích ciest, dekompresiu hrudníka pri tenznom pneumotoraxe ako možnej príčiny zastavenia krvného obehu a dýchania, zaistenie žilového prístupu, aplikáciu liekov a na poslednom stanovisku si kolega pripravil ukážky imobilizácie zlomenín panvy a dolných končatín,“ vymenoval úkony vedúci lekár Jakub Hamšík.

Edukačné centrum vybudovala spoločnosť RZP, a. s., ktorá prevádzkuje záchrannú zdravotnú službu v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Ďalšie články