Trenčianský Štandard

Job Forum 2022 aj oceňovalo

Job Forum 2022 aj oceňovalo

Trenčín – Viac ako pol stovky slovenských zamestnávateľov z rôznych kútov Slovenska prezentovalo na trenčianskom výstavisku Expo Center pracovné príležitosti v rámci 12. ročníka veľtrhu pracovných príležitostí Job Forum. Súčasne s veľtrhom sa konal aj 22. ročník prezenčnej výstavy stredných škôl Stredoškolák. 

„Je to veľmi významné stretnutie, pretože dáva možnosť žiakom základných škôl vybrať si budúce povolanie. Pozrieť sa, čo školy robia, ako vyzerajú a kam by mala smerovať ich budúcnosť,“ uviedla podpredsedkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Eleonóra Porubcová.

 „Cieľom podujatia je poskytnúť nové obzory uchádzačom o zamestnanie a oboznámiť ich s aktuálnou situáciou na trhu práce. Spoločne s odborníkmi sme pripravili sprievodný program zložený z rôznych tematických oblastí doplnený o workshopy,“ povedal po slávnostnom príhovore riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Boris Ilkyw.

 Odborná porota udeľovala počas druhého dňa viacero ocenení – za najlepší technický exponát, za najlepší umelecký exponát, top exponát, za najlepšie promo video školy a za najlepší prezentačný stánok.

 „Získali sme cenu za najlepší stánok počas tohto projektu – Stredoškolák, hrdina remesla. Chcem veľmi poďakovať celému tímu, ktorý sa podieľal na získaní tejto ceny. Kreativita preukázala svoj výsledok a som nesmierne šťastná,“ uviedla riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Katarína Križková.

 „Verím, že projekt pracovných príležitostí a vzdelávania Job Forum prispeje k zníženiu nezamestnanosti dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie, absolventov škôl, k zvýšeniu pracovných príležitostí na trhu práce uchádzačov o zamestnanie,“ dodal na záver Boris Ilkyw.

Stanislav Vavro
Ďalšie články