Trenčianský Štandard

Brány múzea sú opäť otvorené

Podjavorinské múzeum láka na svoje expozície

Archeologická, historická aj etnografická stála expozícia Podjavorinského múzea je opäť prístupná verejnosti. Múzeum však láka aj na výstavu Retro.

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom otvorilo takmer po 2 rokoch svoje brány návštevníkom.

Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v TN: „Jednak bola epidémia, jednak sme mali pripravenú kompletnú rekonštrukciu vykurovania. Takže nielen kotolňu, ale aj všetky rozvody po budove. Následne bolo potrebné vymaľovať. Takže naozaj taká malá rekonštrukcia v úvodzovkách.“

V stálej expozícii archeológie, histórie a etnografie môžu návštevníci múzea opäť vidieť napríklad ohnisko lovcov mamutov, ich nástroje, mamutie zuby alebo paroh z pravekého jeleňa. V historickej časti nájdu napríklad prvú písomnú zmienku o Novom Meste nad Váhom, expozície remesiel, židovskej kultúry alebo fajky vykopané na novomestskom námestí. V etnologickej časti uvidia hospodárske náradie, lis na hrozno alebo regionálne kroje.

Kristína Danková, kurátorka výstavy: „Expozícia je novootvorená, ale vlastne koncept je zachovaný od roku 1997. Čo sa týka nových vecí doplnených, tak máme tu napríklad harmónium Antona Pyšného, hudobníka z Vrbového a rôzne predmety, ktoré sa nám podarilo získať od súkromných zberateľov.“

Súčasne s otvorením múzea odštartovala aj výstava s názvom Retro, ktorá ukazuje predmety bežnej potreby domácností v 60. až 80. rokoch minulého storočia.

Kristína Danková, kurátorka výstavy: „Nachádza sa tu elektronika, športové potreby, hračky, vybavenie domácností.“

Návštevníci môžu vidieť napríklad domáci počítač Sinclair, fotoaparát Flexaret, vysávač Esa alebo lyžiarske topánky značky Botas.

Kristína Danková, kurátorka výstavy: „Každý si tu nájde svoje. Ženy, deti aj muži.“

Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v TN: „Celkové náklady predstavovali sumu okolo 150-tisíc eur. Niektoré veci nás tu prekvapili. Napríklad objem murárskych prác bol niekoľkonásobne väčší, ako sme predpokladali, ale dielo sa podarilo zrealizovať úspešne. Všetky práce boli financované z vlastných zdrojov Trenčianskeho múzea v Trenčíne.“

Múzeum je zatiaľ otvorené od utorka do piatku od 9:00 do 17:00. Od novembra ho už budete môcť navštíviť aj cez víkend.

Michal Večeřa
Ďalšie články