Trenčianský Štandard

V Podolí vinšovali najstarším občanom

Deväťdesiatjeden ročná oslávenkyňa Oľga Maráková v spoločnosti matrikárky Kataríny Červeňanskej a starostu obce Podolie Rastislava Bobockého

PODOLIE – Osobnou návštevou s vrúcnou gratuláciou všetkým občanom, ktorí sa v tomto roku dožili 90 a viac rokov, si v obci pripomenuli aj mesiac úcty k starším.

Podolie patrí k tým obciam, kde si každoročne pripomínajú seniorov-jubilantov. Situácia v uplynulých dvoch rokoch neumožnila uskutočniť tento druh spoločenskej aktivity, a tak sa vedenie obce rozhodlo tento rok dobehnúť zameškané.

Starosta obce Rastislav Bobocký spolu s matrikárkou Katarínou Červeňanskou dostali a následne zrealizovali nápad navštíviť osobne tých najstarších obyvateľov obce. A keďže išlo o slávnostné návštevy, obliekli sa do tradičného podolského sviatočného kroja.

  „Odevom našich babičiek, prababičiek a starých rodičov bol kroj, či už pracovný na všedné dni, alebo sviatočný na nedele, sviatky a do kostola. Preto sme si s pánom starostom obliekli sviatočné kroje a navštívime našich jubilujúcich deväťdesiatnikov  a tiež tých, ktorí sa dožívajú nad deväťdesiat rokov,“ informovala pracovníčka matriky obecného úradu v Podolí Katarína Červeňanská.

 „Každého zo seniorov osobne navštívime a poprajeme veľa zdravia a, samozrejme, poďakujeme sa im za tie roky života, čo strávili v našej obci, čo všetko pre obec vybudovali a chceme ich v týchto ťažších časoch povzbudiť, aby cítili, že na nich okrem rodiny myslia aj iní ľudia,“ povedal Terajšku starosta Bobocký pár minút predtým, ako sa vybrali na plánované návštevy do uličiek Podolia.

 Zároveň však dodal, že väčšina týchto seniorov sa narodila v 30. rokoch minulého storočia a zažili dejinné udalosti, ktoré si mnohí mladí nevedia ani predstaviť.

 „Celkovo navštívime 14 našich najstarších spoluobčanov, medzi ktorými je aj najstaršia občianka – obyvateľka Podolia narodená v roku 1926,“ dokončil starosta.

Ďalšie články