Trenčianský Štandard

Ocenili 119 študentov z Trenčianskeho kraja

Ocenili 119 študentov z Trenčianskeho kraja

Program DofE, založený v roku 1956 princom Philipom, ročne realizuje vyše 1 milión mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v 130 krajinách sveta. Na Slovensku funguje už 8 rokov.

V kongresovej sále budovy TSK v Trenčíne sa stretlo v stredu 5. októbra skoro 120 študentov z Trenčianskeho kraja, aby si prebrali Medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu, skrátene DofE.

Simona Lučkaničová, komunikačný manažér DofE: Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu pochádza z Veľkej Británie. Založil ho vojvoda z Edinburghu, princ Filip, manžel kráľovnej Alžbety a jedná sa o program, ktorý momentálne existuje už v 130 krajinách po celom svete a jeho základná myšlienka je rozvíjať mladých ľudí a učiť ich ako byť cieľavedomý, ako na sebe makať, ako byť vytrvalý a ako mať motiváciu a neskončiť so svojou prácou na svojich cieľoch.

Ocenení študenti museli rozvíjať svoje schopnosti pravidelne každý týždeň po dobu minimálne pol roka. Tak mohli dosiahnuť na bronzovú úroveň, za celý rok na striebornú a minimálne rok a pol na zlatú úroveň. Tú ale dnes neoceňovali.

Simona Lučkaničová, komunikačný manažér DofE: Program DofE je skvelý v tom, že decká si naozaj môžu vybrať akékoľvek aktivity chcú. V rámci rozvoja talentu vyrábali rôzne predmety z dreva, učili sa rôzne jazyky, tancovali, potom je tam športová aktivita, takže decká behajú, cvičia, chodia na bicykli a tak ďalej. Potom je tam ešte dobrovoľníctvo a tam sú veľmi pekné projekty, ako napríklad, že mladá slečna pomáhala svojim rovesníkom na linke detskej dôvery. Tých možností je strašne veľa.

Peťa, študentka gymnázia v Myjave: Ja som ako talent mala programovanie, lebo sa programovaniu už chvíľku venujem. Chcela by som to potom neskôr na vysokej škole študovať.

Alžbeta, študentka gymnázia v Myjave: Ja som mala na šport zabehnúť 15 kilometrov. Zvládla som to.

Katarína, študentka gymnázia v Myjave: Ja som napríklad vytvorila komunitu našej obce kde máme takú facebookovú stránku. Tam sme si dávali rôzne súťaže o domáce výrobky a robili úlohy pre deti.

Získanie certifikátu DofE má ešte jednu podmienku, a to absolvovanie takzvanej expedície – výletu s prenocovaním.

Kristína, študentka gymnázia v Myjave: Jedna skupina išla z Hradišťa na Dobrú Vodu a druhá išla z Brezovej. My sme išli z Brezovej a tam sme stanovali aj sme mali varič, kde sme si varili vodu a cestoviny. Zažili sme veľa super zážitkov.

Katarína, študentka gymnázia v Myjave: Nemala som doteraz také kamarátky, s ktorými by som si tak rozumela a stále sa stretávame.

Simona Lučkaničová, komunikačný manažér DofE: „Každý absolvent programu DofE získava pin – odznak v danej farbe, či to je bronz, striebro alebo zlato a tak isto aj certifikát. Toto ocenenie im pomáha, keď sa hlásia potom na rôzne zahraničné vysoké školy, ale aj na Slovensku to už získava svoj kredit. Vedia získať rôzne štipendiá a máme aj vyše 20 top slovenských zamestnávateľov, ktorí uznávajú toto ocenenie ako dôkaz toho, že tento mladý človek vie na sebe makať a takého človeka chcú mať vo svojom tíme.“

Michal Večeřa
Ďalšie články