Trenčianský Štandard

Ocenený zlatou medailou

Károlyi si prevzal najvyššie vyznamenanie A. Dubčeka

Uhrovec – Spoločnosť slovenských velikánov odovzdala najvyššie vyznamenanie Alexandra Dubčeka Alexandrovi Károlyimu v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Ocenený rodák z obce Podlužany si zlatú pamätnú medailu a plaketu prevzal pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka priamo v jeho rodnom dome v Uhrovci.

Podľa slov prezidenta Spoločnosti slovenských velikánov Jozefa Škultétyho ocenenie, ktoré udelili krajanovi, odzrkadľovalo aj doterajšiu prácu v šírení Dubčekovho odkazu pre súčasnú generáciu i tie nastupujúce.

„Vyrastali sme spolu, čiže dá sa povedať, že od malička sme v škole drali svoje gate a na ulici sme spolu hrávali futbal.Jeho životnú cestu a históriu pracovných úspechov poznám veľmi dobre. Som nesmierne rád, že som mohol byť súčasťou tohto významného okamžiku pre nášho rodáka,“ uviedol starosta obce Podlužany Pavel Miksa.

„Toto ocenenie, ktoré som pred malou chvíľou obdržal v rodnom dome Alexandra Dubčeka, prijímam s obrovskou pokorou a rešpektom,“ povedal po slávnostnom akte ocenený Alexander Karólyi.

„Ja som pozoroval tohto človeka dlhšiu dobu, vedel som, že Károlyi a Podlužany majú spojenie, že je rodák. Navštívil som ho osobne v Prahe aj s naším viceprezidentom Jozefom Mazárom. Spoločne sme sa bavili nielen o tom, čo v živote dokázal, ale sme mu ponúkli aj spoluprácu na knihe o Dubčekovi, ktorú sme v tom čase pripravovali. On tú spoluprácu prijal,“ dodal Škultéty.

Kniha, na ktorej spoločne pracovali, nesie názov Alexander Dubček pohľadom celosvetových politikov a osobností.

Kto je JUDr. Alexander Károlyi (1953)?

Absolvoval gymnázium v Prahe a právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Je známy najmä zo sveta športu, v ktorom zastával viacero vysokých funkcií. Pôsobí ako ombudsman Českého olympijského výboru i podpredseda Rady expertov Antidopingového výboru ČR.

Je uznávaným odborníkom na disciplinárny poriadok v celom futbalovom svete a významným expertom na športovú legislatívu. Za celoživotnú prácu v oblasti futbalu ho v roku 2008 ocenili najvyšším futbalovým vyznamenaním – Veľkou cenou Václava Jíru.  

Publikoval na Slovensku, ale hlavne v ČR. V roku 2010 mu Obec Podlužany, ako prvému v histórií obce, udelila čestné občianstvo. Získal tiež Cenu Medzinárodného olympijského výboru za výnimočný prínos v športe a olympijskom hnutí či Cenu Trenčianskeho samosprávneho kraja za dlhoročné významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a významné zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou.

Stanislav Vavro
Ďalšie články