Trenčianský Štandard

Školu omladia tri projekty

Kontrolný deň na Strednej odbornej škole v Starej Turej

STARÁ TURÁ – V súčasnosti sa sústredia na najväčší z trojice – projekt budovania informačno-komunikačných technológií. 

Okrem stavebných úprav, výmeny okien a modernizácie sociálnych zariadení v budove praktického vyučovania investovali aj vo vedľajšej budove internátu. Župa vyčlenila financie na modernizáciu a rekonštrukciu dvoch výťahov a obnovu fasády, ktorú na priečelí zdobí murálna maľba.

 „Po dokončení projektu získa škola tri nové učebne, jednu na výučbu robotiky, jednu na výučbu priemyselnej automatizácie a jednu na výučbu elektrotechniky a elektroniky,“ povedal počas kontrolného dňa pre Terajšok riaditeľ školy Milan Duroška.

Investícia, ktorá je už v týchto dňoch najviac viditeľná, je murálna maľba na stene internátu. Jej autorom je handlovský umelec a výtvarník Ivan Jakušovský, ktorý má rád symbolizmus a preto aj maľba v sebe nesie prvky symboliky. 

„Na obraze sú tri ruky, pretože ruka je symbolom ľudskej činnosti a tvorby. Spravil som tam počítačové plošné spoje, to je taktiež symbolicky niečo, čo prepája. Maľba je doplnená kružnicami, ktoré sa rozchádzajú v bode, kde sa stretáva ľudská ruka a robotická ruka, čo je ale tiež symbolika, pretože spodná ruka je v skutočnosti študent, ktorý prináša nejakú reálnu prácu a robotická ruka je robotizácia, teda to, čo sa v tejto škole učia. Tretia ruka je maľovaná len ako línia a znázorňuje ľudskú predstavivosť, kreativitu a fantáziu, ktorú žiak aj škola potrebujú na prenos energií,“ vysvetlil umelec, ktorému zhotovenie diela trvalo šesť týždňov.

„Od modernizácie školy a vybavenia učební očakávame, že prilákame k štúdiu elektrotechnických odborov ďalších žiakov, aby mohli zaplniť prázdne miesta u zamestnávateľov v týchto odboroch,“ dokončil riaditeľ.

Ďalšie články