Trenčianský Štandard

Prvá stovka odstránená. Mesto sa zbavuje nelegálnych pútačov

Prvá stovka odstránená. Mesto sa zbavuje nelegálnych pútačov. Foto: web mesta Dubnica nad Váhom
Prvá stovka odstránená. Mesto sa zbavuje nelegálnych pútačov. Foto: web mesta Dubnica nad Váhom

DUBNICA NAD VÁHOM – Samospráva mesta začala boj s nelegálnymi reklamnými pútačmi v roku 2019. Primárne sa sústredila na štátnu cestu I/61, ktorá slúži ako hlavný mestský koridor.

Radnica na oficiálnom webe mesta informovala, že narazila na viac ako 100 nelegálne umiestnených bilbordov ohraničujúcich štátnu cestu. „Primárne nám išlo o reklamný smog pri hlavnej ceste, kde sa často bilbordy nachádzali v zlom technickom stave. Či už to bola skorodovaná konštrukcia alebo nahnuté reklamné stavby – pôsobilo to veľmi zle. Nehovoriac o tom, že tieto reklamné stavby rozptyľujú vodičov a tým pádom aj negatívne vplývajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Chceli sme, aby nelegálny a neestetický vizuálny smog z nášho mesta zmizol, a tento cieľ sa nám postupne darí dosahovať,“ objasnil účel likvidácie pútačov Peter Wolf, primátor mesta Dubnica nad Váhom.

Podľa slov vedúceho Stavebného úradu v Dubnici nad Váhom Jozefa Králika v prvom rade kontaktovali majiteľov bilbordov, v niektorých prípadoch majiteľov pozemkov, na ktorých bilbordy stáli a vyzvali ich, aby predložili potrebné doklady. „Pokiaľ ich nepredložili, vyzvali sme ich, aby nelegálnu reklamu odstránili. Pokiaľ majitelia na výzvu nereagujú, reklamný pútač na vlastné náklady odstráni mesto s tým, že dotknutej osobe je uložená pokuta a následne požadujeme aj refundáciu nákladov za odstránenie takejto reklamy,“ uzavrel Králik.

Mesto tak muselo na vlastné náklady odstrániť približne 30 nelegálnych pútačov. „Bilbordy odstraňujeme paličskou rezacou súpravou, prípadne uhlovou brúskou. Reklamný pútač následne rozoberieme a jeho jednotlivé časti vyseparujeme, prípadne zhodnotíme,“ ozrejmila postup prác riaditeľka TSM Vladimíra Klačanská s dodatkom, že odstránenie jedného pútača trvá približne 45 minút a zamestná 5 mužov.

K dnešnému dňu sa vďaka iniciatíve mesta podarilo odstrániť už sto nelegálnych pútačov. „Naším cieľom, samozrejme, nie je odstrániť reklamu, ale regulovať ju tak, aby sa vyskytovala predovšetkým v tých miestach, kde je vítaná. Napríklad v blízkosti nákupných centier, kde spotrebiteľ očakáva informácie o tom, čo sa v danej prevádzke ponúka, prípadne na peších zónach alebo na prevádzkach gastro zariadení a podobne,“ uzavrel primátor.

Zdroj: Web mesta Dubnica nad Váhom

Mária Jakúbeková
Ďalšie články