Trenčianský Štandard

Žiaci v Novákoch budú mať teplo

Samospráva našla financie na zaplatenie faktúr

Nováky – V hodine dvanástej sa podarilo po búrlivej debate na mestskom zastupiteľstve nájsť kompromis pre základnú školu, ktorú odpojili od tepla.

„Deviateho septembra sme od firmy Benet dostali list, v ktorom nás upozornili, že ak nezaplatíme dlžobu vo výške viac ako 42-tisíc eur, tak nás ihneď odstavia od tepla a teplej vody,“ uviedla počas rokovania mestského zastupiteľstva riaditeľka základnej školy Viera Pechová.

Podľa slov riaditeľky škola nedokázala včas zareagovať na túto urgentnú požiadavku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a 23. septembra ju odstavili od tepla a teplej vody. Naviac, dlh stále narastal a vyšplhal sa až na čiastku takmer 70-tisíc eur.

„O tomto probléme poslanci vedeli od júna tohto roku, kde pani riaditeľka, konkrétne členovi rady školy, pánovi poslancovi Adamcovi, toto tlmočila. Avšak pán poslanec to bral na ľahkú váhu a to je aj predseda ekonomickej komisie,“ vysvetľoval primátor mesta Dušan Šimka počas rokovania mestského zastupiteľstva.

S emotívnym prejavom na vzniknutú situáciu vystúpila počas poslaneckej diskusie aj Alena Mokrá. „Tak rokujme a poďme doriešiť tú školu a ostatné otázky, ktoré sú treba a nie že odídeme v polovici zastupiteľstva a stretávame sa tu na jedno mestské zastupiteľstvo 6 alebo 7-krát.“

Po búrlivej diskusii začali poslanci predkladať alternatívne návrhy na riešenie tohto pálčivého problému.

„Som rád, že na tomto rokovaní sa podarilo schváliť sumu 70-tisíc eur pre základnú školu na uhradenie kúrenia. Odzajtrajšieho dňa deti budú mať vykurovanú školu a budú môcť chodiť naozaj v kľude do školy, ktorá už bude vykurovaná pravidelne,“ uviedol primátor mesta po skončení mestského zastupiteľstva, ktoré prerušili a malo pokračovať o 13 hodín vzhľadom na to, že poslanci o jednej hodine ráno opustili rokovaciu miestnosť a zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné.

Prerušené zastupiteľstvo však nakoniec nepokračovalo, keďže poslanci neprišli. 

Stanislav Vavro
Ďalšie články