Trenčianský Štandard

Prežijú zimu v nocľahárni?

Nocľaháreň v Trenčíne je z dôvodu rekonštrukcie dočasne zatvorená. Foto: Mária Jakúbeková

Pre tých, ktorí sa náhle ocitli v núdzi a bez prístrešia, prevádzkuje mesto Trenčín dve zariadenia sociálnych služieb: Nízkoprahové denné centrum a Nocľaháreň. Koľkým sa pošťastí nezmrznúť?

Nízkoprahové denné centrum ponúka bezpečné zázemie pre ľudí bez domova a tých, ktorí sa náhle ocitnú v núdzi. „Klienti môžu využiť pomoc sociálnych pracovníkov pri riešení svojej situácie prostredníctvom základného a špecializovaného poradenstva,“vysvetlil pre Terajšok Mário Barinec za Sociálne služby mesta Trenčín.

Pomoc poskytujú na viacerých úrovniach. Personál denného centra dokáže pomôcť pri oddlžení, je nápomocný pri hľadaní práce, brigády či práce s ubytovaním, pri vybavovaní invalidného alebo starobného dôchodku, dávok pre ľudí v núdzi, vybavovaní dokladov, pomáha pri vyhľadávaní rôznych inštitúcií, ako sú napríklad lekárske ambulancie. Taktiež dokáže klientom pomôcť spojiť sa s rodinou či vybaviť psychiatrický pobyt.

„Klienti v dennom centre môžu absolvovať kompletnú hygienu, strihanie vlasov, holenie, ošetrenie drobných rán a pranie šatstva. Taktiež si tu môžu oddýchnuť, dať si čaj, kávu a polievku alebo sa len tak porozprávať s personálom. Denné centrum je otvorené počas pracovných dní,“ ozrejmuje Barinec.

Nocľaháreň slúži na prespanie ľuďom, ktorí náhle prišli o bývanie alebo sa ocitli v núdzi. „Kapacita Nocľahárne je 16 klientov, ale v mrazivých dňoch vieme vytvoriť v prípade zvýšeného záujmu priestor aj pre viac záujemcov, aby mohli noc prečkať v našom zariadení.“

Denné centrum aj Nocľaháreň čaká rekonštrukcia

V súčasnosti Nízkoprahové denné centrum a Nocľaháreň na Nešporovej ulici v Trenčíne čaká rozsiahlejšia rekonštrukcia.

Na rekonštrukciu a modernizáciu vyhlásili v roku 2021 verejné obstarávanie. Projekt budú financovať z prostriedkov EÚ a mesta Trenčín.

Barinec priznáva, že budova na Nešporovej ulici pochádza z 19. storočia a jej vnútorná dispozícia je už zastaralá. To isté sa týka aj technického vybavenia. „Napriek viacerým čiastkovým rekonštrukciám je potrebná sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu, aby tu mohli byť naďalej poskytované služby v súčasných štandardoch,“ vymenoval Barinec.

„Vymenia sa elektrorozvody, kúrenie, rozvody vody, sanita, upravia sa vnútorné priestory, vrátane podkrovia, ktoré sa bude využívať pre Nízkoprahové denné centrum. Rekonštrukcia sa bude dotýkať aj nosných prvkov stavby, podláh, omietok a fasády. Nepôjde len o komplexnú rekonštrukciu budovy, ale aj nákup interiérového vybavenia pre Nízkoprahové denné centrum a Nocľaháreň,“ prezradil Barinec.

„Počas rekonštrukcie je dočasne sociálna služba Nízkoprahového denného centra a Nocľahárne preťahovaná v náhradných priestoroch na adrese Žabinská ulica č. 5.“

Očakáva sa, že rekonštrukcia prinesie skvalitnenie služieb a zlepšenie zázemia pre poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie v meste na ambulantnej báze aj terénnou formou. „Vytvoria sa lepšie podmienky na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze.“ Vďaka rekonštrukcii budovy sa zvýši aj kapacita Nocľahárne, čo môže zachrániť nejeden život.

Mária Jakúbeková
Ďalšie články