Trenčianský Štandard

Je vaša voda nezávadná? Pozor na dusičnany

Je vaša voda nezávadná? Pozor na dusičnany! Foto: Pixabay
Je vaša voda nezávadná? Pozor na dusičnany! Foto: Pixabay

TRENČÍN – 22. marca si pripomíname Svetový deň vody, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) pri tejto príležitosti každoročne poskytujú záujemcom bezplatné analýzy vzoriek vody zameraných na množstvo dusičnanov a dusitanov.

Akcia sa bude konať v priestoroch ÚVZ SR v stredu 22. marca medzi 8:30 až 11:30 h.


Pokiaľ pijete vodu zo studne, mali ste si nechať spraviť rozbor zloženia v akreditovanom laboratóriu aspoň dvakrát do roka (napríklad na ÚVZ SR alebo RÚVZ).

„Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je priebežne kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva,“ uvádza sa v TS ÚVZ SR.

„Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti),“ píše ÚVZ SR na svojej stránke. Kvalita zloženia vody sa posudzuje z hľadísk fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.


Ak aj vy máte záujem o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody, postupujte nasledovne:

Do čistej PET fľaše napustite aspoň 0,2 litra vody (voda musí byť pred odobratím vzorky dostatočne odpustená, vodu nechajte tiecť aspoň 2-3 minúty), fľašu uzavrite a označte štítkom s údajmi o odbernom mieste (uveďte, či je studňa kopaná alebo vŕtaná), napíšte adresu, na ktorej sa studňa nachádza a prineste ju čo najskôr do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZ.

Odbery pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava budú prebiehať 22. marca v čase od 8:00 do 14:00 h. na adrese Nemocničná 4, Trenčín. Pre okresy Prievidza a Partizánske v čase od 8:00 do 11:30 h. na Nemocničnej 8, Bojnice.

Zdroj: TS ÚVZ SR

Mária Jakúbeková
Ďalšie články