Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Mestská polícia začína uplatňovať objektívnu zodpovednosť

1602071864-mestska-policia-v-martine-bude-kontrolovat-parkovanie-pomocou-inteligentneho-vozidla-camcar Ilustračná fotografia Zdroj: Mesto Martin

MARTIN/ŽILINA – Mestská polícia Martin už od 9. mája začína uplatňovať v praxi riešenie priestupkov prostredníctvom tzv. objektívnej zodpovednosti.

V praxi to znamená, že za porušenie pravidiel cestnej premávky zodpovedá majiteľ vozidla a nie jeho vodič. Dva roky po nadobudnutí účinnosti zákona aj Mestská polícia mesta Martin podobne ako mnohé iné mestské a obecné polície na Slovensku pristupuje k uplatňovaniu tohto zákona v praxi.

Základný rozdiel medzi subjektívnou zodpovednosťou (priestupok) a objektívnou zodpovednosťou (správny delikt) je ten, že kým pri subjektívnej zodpovednosti je osobou zodpovednou za porušenie pravidiel cestnej premávky ustanovených zákonom o cestnej premávke vodič vozidla, pri objektívnej zodpovednosti je osobou zodpovednou za porušenie pravidiel cestnej premávky ustanovených zákonom o cestnej premávke držiteľ vozidla.

https://zilina.standard.sk/308/nic-nove-pod-slnkom-cyklotrasa-zo-strecna-do-vrutok-tak-skoro-nebude/

Inštitút objektívnej zodpovednosti uplatňuje Policajný zbor už dlhé roky, čo sa osvedčilo, a to najmä z dôvodu výhod, ako sú objektívnosť (detekované porušenie pravidiel cestnej premávky bez ohľadu na postavenie, sociálne pomery, zamestnanie, príslušnosť k etniku vodiča alebo držiteľa vozidla), efektívnosť (rýchlejšie konanie o protiprávnom skutku), individuálna i generálna prevencia spôsobilá prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a v neposlednom rade zlepšenie vymáhateľnosti právoplatne uloženej pokuty.

  • za priestupok (subjektívna zodpovednosť) možno uložiť pokutu do výšky 50 € (pri závažných – neoprávnené zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím a tiež zastavenie a státie na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred nimi a 15 metrov za nimi – do výšky 150 €),
  • za správny delikt (objektívna zodpovednosť) sa uloží pokuta vo výške 78 €, resp. 52 € ak je zaplatená do 15 dní (pri neoprávnenom zastavení a státí na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím a tiež pri zastavení a státí na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred nimi a 15 metrov za nimi – pokuta vo výške 198 €, resp. 132 € ak je zaplatená do 15 dní).

Pavol Konštiak