Družba Drama Studio

  V Trenčíne dlho absentuje divadelný priestor. Budova divadla neexistuje, Hviezdu rekonštruujú. Komorné divadelné formy nenaplnia sály Domu armády. Združenie Kolomaž prišlo s riešením.

Trenčianske združenie Kolomaž vytvorilo v októbri minulého roka v Trenčíne nový divadelný priestor Družba Drama Studio. Nachádza sa na Soblahovskej ulici v priestoroch bývalého obchodného domu Družba.

Kamil Bystrický, člen o. z. Kolomaž: „Tento priestor má primárne slúžiť na podujatia komorného charakteru, scénického charakteru, čiže malé divadlá, malé javiskové formy. Teraz momentálne ten priestor, ako vidíte, sa nachádza v takom móde, ktorý sa volá Black Box. Vieme ho, samozrejme, potom prispôsobiť aj na iné typy podujatí. Máme v pláne tento priestor poskytovať umelcom, jednotlivcom alebo skupinám, ktorí by ho mohli využívať na kreatívny proces. To znamená, majú tú zvukovú a svetelnú techniku na profesionálnej úrovni a môžu tento priestor využívať na kreatívny proces pri tvorbe svojich umeleckých diel.”

V priestoroch Družba Drama Studia si našlo svoju domácu scénu trenčianske divadlo Dogma. Trenčania tu mohli vidieť napríklad aj niektoré z predstavení festivalu Sám na javisku alebo viacero rozprávok určených tým najmenším.

Kamil Bystrický, člen o. z. Kolomaž: „Plánujeme uviesť divadelné súbory nezávislého spektra, ktoré sa na Slovensku nachádzajú. Napríklad divadlo Stoka, divadlo Skrat, divadlo Odivo a podobne.”

Družba Drama Studio ponúka nielen priestor pre 50 až 100 divákov, ale aj štandardné technické vybavenie.

Kamil Bystrický, člen o. z. Kolomaž: „Tento priestor ponúka, samozrejme, aj zázemie, to znamená priestor, kde sa môžu zložiť herci, kde si môžu zložiť svoj aparát, svoje rekvizity, svoje kostýmy. Je tu priestor, samozrejme, sociálnych zariadení. Je tu aj priestor, kde sú uskladnené všetky materiály, ktoré súvisia s tvorbou inscenácií a s technickým zabezpečením.”

Komunitné workshopy, filmové podujatia, prednášky a koncerty, ktoré organizuje Klub Lúč sa budú aj naďalej odohrávať v jeho dočasných priestoroch, v bývalej galérii Vážka nad pasážou Zlatá Fatima.


Ďalšie články