Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Dobrovoľníci sčítavajú vodné vtáctvo

Dobrovoľníci sčítavajú vodné vtáctvo

 Nedožery-Brezany– Prvý januárový víkend sa začalo v poradí už 56. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Sčítavať je možné do 22. januára. 

„Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov,“ uviedol počas sčítavania dobrovoľník, ochranár prírody a krajiny Marek Měrka z obce Nedožery-Brezany.

S touto aktivitou začali v roku 1967 v Európe. V súčasnosti organizujú medzinárodné sčítanie vodných vtákov (Interational Waterbird Census – IWC) vo vyše 100 krajinách na 5 kontinentoch, informovala o tom webová stránka SOS/BirdLife.

„Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácií a biotopov sledovaných druhov vtákov,“ konštatoval sčítací dobrovoľník.

Ako ďalej uviedol, cieľom zimného sčítania vodného vtáctva je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť dlhodobé trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov.

Každý rok v januári navštívia na Slovensku približne 20 regiónov (približne 400 lokalít, pozn. red.), čo predstavujetakmer 2 500 km vodných tokov a 200 km2 vodných plôch, informovala o tom metodická príručka pre zimné sčítavanie vodného vtáctva.

„Od začiatku systematického zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku v r. 1991 bolo vtáctvo sčítané aspoň jedenkrát na 831 lokalitách,“ konštatoval ochranár prírody.

Vďaka enormnému úsiliu dobrovoľníkov na Slovensku prináša zimné sčítanie pre ochranu prírody jedny z najkvalitnejších dlhodobých dát.


Stanislav Vavro