Krajskí poslanci sa chystajú odklepnúť 30-miliónový úver

tsk-ilustracnefoto Krajskí poslanci sa chystajú odklepnúť 30-miliónový úver. Foto: TSK

TRENČÍN – Po tretíkrát v tomto kalendárnom roku sa chystajú zasadnúť do poslaneckých lavíc členovia krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Trenčiansky župan Jaroslav Baška zvolal rokovanie zastupiteľstva na pondelok 15. mája a jedným z najdôležitejších bodov v programe je návrh na prijatie 30-miliónového úveru od Rozvojovej banky Rady Európy.

TSK sa chystá siahnuť po úverových zdrojoch predovšetkým pre vysokú mieru inflácie spôsobenej rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb. Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované z eurofondov musia byť zrealizované do konca tohto roka.

https://trencin.standard.sk/9246/mate-otazku-pre-richarda-rybnicka-rad-vas-vypocuje/

V prípade schválenia 30-miliónového úveru chce krajská samospráva čerpať dve tretiny z jeho objemu už v tomto roku a po 5 miliónov eur v dvoch nasledujúcich rokoch. Úverové zdroje budú pritom použité na financovanie kapitálových výdavkov.

Ešte skôr než budú krajskí poslanci hlasovať o prijatí návratných zdrojov financovania, urobia definitívnu bodku za hospodárením v roku 2022. Takmer 500 strán má Záverečný účet TSK, ktorý po jednotlivých oblastiach podrobne bilancuje bežné i kapitálové výdavky krajskej samosprávy v minulom roku. Výsledkom hospodárenia je viac ako 16-miliónový prebytok, ktorý po schválení poslancami bude použitý na tvorbu rezervného a peňažného fondu.

https://trencin.standard.sk/8287/za-prenajom-hroboveho-miesta-si-priplatime-rozhodlo-o-tom-mestske-zastupitelstvo/

Na pondelkové rokovanie krajského zastupiteľstva netrpezlivo čakajú aj obaja autobusoví dopravcovia zabezpečujúci v Trenčianskom kraji prímestskú autobusovú dopravu. Poslanci totiž budú schvaľovať úhradu náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme za minulý rok pre SAD Prievidza a SAD Trenčín.

Obom dopravcom kraj síce vyplácal mesačné preddavky v súhrnnej výške 27,5 milióna eur, ale to na pokrytie celej straty nestačí. Náklady na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v kraji totiž dosiahli takmer 32 miliónov eur.

https://trencin.standard.sk/7785/lakavo-nizka-cena-za-trojizbovy-byt-v-trencine-v-com-je-hacik/

Program v poradí piateho rokovania zastupiteľstva TSK v tomto volebnom období je poriadne nabitý a keďže obsahuje 23 bodov, je pravdepodobné, že sa poslanci v rokovacej miestnosti zdržia dlhšie ako obligátne dve-tri hodinky. Začiatok rokovania je naplánovaný v pondelok 15. mája o 13:00.


Ďalšie články