Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Ako bude fungovať nová súdna mapa v praxi?

sud-povazska Budova okresného súdu v Považskej Bystrici nezostane prázdna. Foto: RV

TRENČÍN – Uprostred budúceho týždňa čaká slovenské súdnictvo dlhoočakávaná reforma. Od 1. júna vstúpi do platnosti nová súdna mapa, ktorá výrazne redukuje počty okresných súdov na Slovensku. V Trenčianskom kraji zostanú namiesto doterajších šiestich okresných súdov iba dva a ich sídlom budú dve najväčšie mestá v kraji – popri Trenčíne aj Prievidza.

Budovy štyroch zrušených okresných súdov v Novom Meste nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom a Považskej Bystrici však nezostanú opustené a tamojší sudcovia v nich zostanú pôsobiť aj naďalej.

V Považskej Bystrici a v Novom Meste nad Váhom budú pracoviská trenčianskeho okresného súdu Trenčín, kým v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom budú pracoviská prievidzského okresného súdu.

https://trencin.standard.sk/11407/v-trencianskom-kraji-zrusia-styri-okresne-sudy/

Obom spomínaným okresným súdom sa výrazne rozšíril územný obvod ich pôsobenia – pod Okresný súd Trenčín budú spadať popri Trenčianskom okrese aj okresy Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Púchov a Považská Bystrica. Obvod Okresného súdu Prievidza budú tvoriť okresy Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

Zníženie počtu okresných súdov zo šiestich na dva navodzuje dojem, že len v Trenčíne a Prievidzi bude možné podávať žalobu či nahliadnuť do súdneho spisu. Nie je to však pravda. „Na každom pracovisku zostane zachovaná podateľňa, ktorá bude tak ako dosiaľ prijímať osobne doručené podania. Zachované zostávajú aj informačné centrá, ktoré budú poskytovať informácie pre účastníkov konania o stave súdneho konania, sprostredkovať nazeranie do súdnych spisov, vyznačovať doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávať úradné potvrdenia zo súdneho spisu,“ informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.

https://trencin.standard.sk/11426/trencianska-nemocnica-chysta-velke-zmeny-prosi-o-ohladuplnost/

Verejnosti odporúča venovať zvýšenú pozornosť doručeným predvolaniam, z ktorých bude zrejmé, či sa pojednávanie bude konať v sídle okresného súdu alebo na jeho pracovisku. Samotná reforma súdnictva obmedzí činnosť jednotlivých podateľní okresných súdov len nakrátko. „Podateľne okresných súdov budú zatvorené 31. mája 2023 od 12.00 hod. Znovu bude možné osobne podať podanie 1. júna 2023 v čase riadnych úradných hodín podateľní.“

V prípravnej fáze súdnej mapy bolo v hre aj zrušenie Krajského súdu v Trenčíne, po tlaku zo strany samospráv sa tomu nakoniec podarilo zabrániť, i keď súd príde od 1. júna o časť svojej odvolacej agendy. „Krajský súd v Trenčíne bude naďalej rozhodovať v občianskoprávnej agende a v trestnoprávnej agende. Na rozhodovanie o odvolaniach v rodinnoprávnej agende bude príslušný Krajský súd v Žiline a na rozhodovanie o odvolaniach v obchodnoprávnej agende bude príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,“ upozornil Tarabus.

https://trencin.standard.sk/11239/konecne-zuctovanie-modrych-autobusov-32-milionov-eur/

Účastník odvolacieho sporu z Trenčianskeho kraja by pritom nemal cestovať na pojednávanie do Žiliny, resp. Banskej Bystrice. „Ak Krajský súd v Žiline ako odvolací súd v rodinnoprávnej agende nariadi pojednávanie, bude sa konať v pojednávacej miestnosti na Krajskom súde v Trenčíne, ktorá bude na takýto účel vyčlenená. Znamená to, že odvolací senát pricestuje na pojednávanie zo Žiliny do Trenčína,“ priblížil Tarabus.

Reforma súdnictva prinesie aj funkcionárske zmeny – predsedníčka Okresného súdu v Považskej Bystrici Katarína Krivulčíková a predseda Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom Ivan Pavlovič sa stanú zo zákona podpredsedami Okresného súdu v Trenčíne. Podpredsedom Okresného súdu v Prievidzi sa stane súčasný predseda Okresného súdu v Partizánskom Peter Štefčík.


Radoslav Varga