Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Zdravotníctvo, kam ideš? Po zvýšení platov nemocniciam chýbajú peniaze. Kto na to doplatí?

str6-kolky-FNTN4 Zdravotníctvo, kam ideš? Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN/MYJAVA – Vieme, v akom stave sa nachádzajú štátne nemocnice na Slovensku a ako veľmi sa napriek tejto neperspektívnej situácii snažia udržať, či dokonca s obmedzenými rozpočtami modernizovať zväčša zastaralé vybavenie a ešte zastaralejšie priestory.

Úroveň slovenských nemocníc je ďaleko pod úrovňou, ktorú by nemocnice členského štátu EÚ mali dosahovať. Kde je chyba?

Malo by platiť, že keď niekto zvýši platy, mal by navýšiť aj rozpočet inštitúcie, ktorá ich vypláca. Čo spôsobil nárast miezd lekárov a zdravotníckeho personálu nemocniciam?

„Naša nemocnica pocítila od 1.1. 2023 nárast mzdových nákladov vo výške cca 22 %,“ uviedla hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín (FN TN) Martina Holecová.

https://trencin.standard.sk/12420/pridu-o-strechu-nad-hlavou-obyvatelia-bytovky-nevedia-co-s-nimi-bude/

„Tento nárast nám nebol zo strany zriaďovateľa kompenzovaný, avšak nárast sme žiadali zohľadniť pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami pri dohadovacom konaní platieb PZS, resp. dodatkov k zmluvám na rok 2023. Doposiaľ nám v súvislosti so mzdovým automatom pre rok 2023 boli zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) poskytnuté preddavky, ktoré však nepokryli celkový mesačný nárast miezd, chýbajúcu čiastku zatiaľ financujeme z vlastných zdrojov, čo má, samozrejme, svoje limity,“ ozrejmila Holecová s dodatkom, že bližšie informácie týkajúce sa hospodárskych výsledkov oddelení FN TN nebude nemocnica poskytovať.

https://trencin.standard.sk/11864/stihli-ludia-sa-domnievaju-ze-ich-pecen-nemoze-byt-stukovatena-je-to-pravda/

Podobnú odpoveď sme dostali aj od Nemocnice s poliklinikou (NsP) Myjava. „Osobné náklady vzrástli od 1. 1. 2023 za I. štvrťrok 2023 v dôsledku zvýšenia platov o 12 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 260 584 eur. Zdravotné poisťovne nám za uvedené obdobie doposiaľ navýšili objem úhrad oproti minulému roku o 9 %, čo je v číselnom vyjadrení 229 790 eur,“ uviedla Elena Štefíková, riaditeľka NsP Myjava.

V predmetnom náraste neboli zohľadnené jednotlivé zložky mzdy, ktoré sú hradené z priemerného zárobku. „Už z tohto je zrejmé, že nárast úhrad od zdravotných poisťovní nepokrýva celú výšku osobných nákladov,“ skonštatovala.

Z vyššie zmienenej skutočnosti teda vyplýva, že výnosy zo zdravotných poisťovní nepokrývajú náklady na bežnú prevádzku nemocnice. „A to je aj dôvod, prečo NsP Myjava hospodárila v prvom štvrťroku 2023 so stratou 110 753,86 eur, naproti tomu v rovnakom období minulého roku sme vykázali zisk vo výške 75 550 eur,“ uzavrela.

Nie sú financie na nákup prístrojovej techniky ani na obnovu budov

„Z dôvodu nutnosti navýšenia platov nie je možné realizovať z vlastných finančných zdrojov žiadne investície, ani obnovu a doplnenie prístrojovej techniky. Zabezpečujeme len bežnú údržbu a realizujeme nevyhnutné opravy,“ povedala Štefíková s dodatkom, že pri investíciách do nemocničného vybavenia, rekonštrukcií a modernizácii je nemocnica momentálne odkázaná výlučne na finančné zdroje od zriaďovateľa, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).

https://trencin.standard.sk/11813/kandidat-na-letny-hit-trojica-nevidiacich-muzikantov-zverejnila-chytlavu-skladbu-bavime-sa/


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) na margo vzniknutej situácie uviedlo, že v roku 2023 bude vynaložených na poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti minimálne 2,488 miliardy eur, čo je o 553 miliónov eur viac ako minulý rok.

Ďalším krokom k uľahčeniu tejto situácie má byť skutočnosť, že ministerstvo prvý raz zdravotným poisťovniam určilo minimálne sumy, ktoré musia vynaložiť na zdravotnú starostlivosť v nemocniciach.

 „Zároveň nemocnice majú prostredníctvom schémy Ministerstva hospodárstva SR možnosť získať kompenzácie vysokých cien energií,“ skonštatoval rezort zdravotníctva.

 „Taktiež si dovolíme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že zdravotným poisťovniam bolo ešte v januári tohto roka navrhnuté, aby všetkým nemocniciam zvýšili preddavky o 25 percent. Zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne boli mnohým nemocniciam združeným v ANS preddavky zvýšené o 30, či dokonca o vyše 40 percent.“

https://trencin.standard.sk/11393/sukromnik-buduje-v-trencine-nove-parkovacie-miesta-vyriesia-dlhodoby-problem/

Pre MZ SR je kľúčové, aby nové zmluvné podmienky boli spravodlivé a ekonomicky oprávnené.

„Ministerstvo zdravotníctva SR ubezpečuje zástupcov všetkých nemocníc, že nedopustí porušenie žiadneho zákona a ďalších právnych predpisov, teda nedopustí porušenie zákona o štátnom rozpočte, ktoré garantujú tento rok takmer 2,5 miliardy eur na úhradu ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ uzavrel komunikačný odbor MZ SR.

O ďalšom vývoji situácie vás budeme priebežne informovať.


Mária Jakúbeková