Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Ako hospodáril Trenčín? Pozrite sa, do čoho mesto investovalo najviac financií

mestsky_urad_TN_FDS9215 Ako hospodárila radnica? Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Radnica zverejnila záverečný účet za rok 2022. Vyplýva z neho, že mesto hospodárilo s prebytkom 7,6 milióna eur. Ovplyvnili ho aj nerealizované investície, ktoré presunuli do rozpočtu 2023.

Z informácií mesta vyplýva, že vlaňajšie príjmy boli 76,57 milióna eur a výdavky 68,96 milióna eur. „Dlh Trenčína k 31. decembru 2022 bol 16,97 milióna eur. Dlh od roku 2010 klesol o 57,28 percenta. Pohľadávky ku koncu minulého roka boli 4,17 milióna eur, z toho daňové vo výške 1,24 milióna a nedaňové 2,93 milióna eur. Z toho pohľadávky od občanov, týkajúce sa poplatku za odpad, predstavovali 1,8 milióna eur,“ napísala radnica na svojom webe.

Mesto investovalo najviac financií do rekonštrukcie šatní na Zimnom štadióne P. Demitru, športového areálu pri Zátoke pokoja, kompletnej rekonštrukcie cesty na Ul. M. Bela či do statickej dopravy Pod Sokolicami. „Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na modernizáciu zimného štadióna, riešenie cyklodopravy, rekonštrukciu Hviezdy a regeneráciu vnútroblokov,“ dodalo mesto.

Hospodárenie overila audítorská spoločnosť Accept Audit and Consulting. „Podľa nej poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Audítori overili aj dodržiavanie povinností podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Konštatovali, že mesto Trenčín konalo v súlade s požiadavkami zákona,“ uzavreli.

Hospodársky výsledok prevedú do rezervného fondu. Časť peňazí použijú na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2023.


Lukáš Dedík