Trenčianský Štandard

Spoznali svoj potenciál

Stredoškoláci absolvovali rozvojový program. Foto: ZKSM

TRENČÍN – Počuli ste už o dotazníku CliftonStrengths? Spoločnosť Gallup prostredníctvom neho umožňuje ľuďom spoznať svoje talenty, poukázať na prednosti a nájsť spôsob, ako využiť naše silné stránky v praxi. V rámci rozvojového programu si ho vyskúšali žiaci stredných škôl.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) zapojilo do projektu Poznaj svoj potenciál dve školy v Trenčianskom samosprávnom kraji. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého a Strednú odbornú školu pedagogickú sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. Cieľom bolo uľahčiť žiakom rozhodovanie pri výbere vysokej školy či budúceho povolania, podporiť ich sebavedomie a sebapoznanie.

Počas celodenného programu si vďaka špeciálnym tréningom a vedeniu lektorov takmer 105 žiakov tretích ročníkov a septimy vytvorilo vlastnú tabuľu potenciálu, spoznali svoje silné stránky a činnosti, v ktorých vynikajú. Taktiež  sa zapojili do žrebovania o talentový mentoring, ktorý pozostával z vyplnenia už spomínaného profesionálneho dotazníka.

Absolvovalo ho 20 vybraných žiakov a ich učiteľov, ktorým následne zaslali písomnú spätnú väzbu výsledkov testu. Po nej pokračovali individuálnym mentoringom s talentovým expertom.

Projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj.

Denisa Hošková
Ďalšie články