Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

V dvoch obciach nášho kraja zbabrali voľby, zopakujú si ich v septembri

foto-haluzice Jednou zo štyroch obcí Trenčianskeho kraja, kde sa 9. septembra uskutočnia doplňujúce voľby, sú Haluzice. Foto: Obec Haluzice

TRENČÍN – Spolu 32 obcí na Slovensku zažije v septembri volebnú sobotu hneď dvakrát. Aj keď sa predpokladalo, že v rámci šetrenia nákladov predseda Národnej rady SR Boris Kollár vyhlási doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí na 30. septembra, teda v deň predčasných parlamentných volieb, nakoniec sa rozhodol pre 9. september.

V Trenčianskom kraji budú chystať volebné miestnosti dvakrát v štyroch obciach – v Brunovciach (okres Nové Mesto nad Váhom) v Trenčianskej Teplej (okres Trenčín), Slavnici (okres Ilava) a Haluziciach (okres Nové Mesto nad Váhom).

V prípade Haluzíc a Slavnice sú dôvodom vyhlásenia doplňujúcich volieb zbabrané vlaňajšie voľby, ktoré sa konali 29. októbra. Najvyšší správny súd SR v oboch prípadoch vyhovel podaniam žalobcov a vyhlásil voľby za neplatné.

V Haluziciach podala žalobu Občianska konzervatívna strana a jej neúspešná kandidátka Martina Jamborová. Tá získala vo voľbách o 12 hlasov menej ako dlhoročný starosta Miloš Madila. Jamborová sa domnievala, že o výsledku volieb rozhodlo to, že v desaťdňovom období pred voľbami sa na trvalý pobyt v Haluziciach prihlásilo 22 voličov, pričom 17 z nich sa krátko po voľbách z trvalého pobytu odhlásilo a opätovne sa prihlásili na svoje pôvodné adresy. „Viacerí z takto účelovo prihlásených novovoličov získali trvalý pobyt v nehnuteľnostiach vlastnených znovuzvoleným starostom, či zvolenými kandidátmi na poslancov zastupiteľstva, pričom dvaja z nich získali trvalý pobyt v obecnej požiarnej zbrojnici,“ upozornili žalobcovia.

Senát Najvyššieho správneho súdu skontroloval celú volebnú dokumentáciu a zistil, že všetky spomínané osoby sa na voľbách aj zúčastnili. „Je zrejmé, že v podstate tri štvrtiny voličov, ktorí sa v období zopár dní pred voľbami prihlásili na trvalý pobyt v obci Haluzice, ani nemalo zámer vytvoriť si k tejto obci čo i len formálnu väzbu v podobe evidovania svojho trvalého pobytu v nej aspoň po nejakú dlhšiu dobu,“ skonštatoval vo svojom rozhodnutí súd.

Podľa neho títo voliči nemali ani vôľu podstúpiť isté transakčné náklady, ktoré sú spojené so zmenou trvalého pobytu, ako je napríklad povinná výmena občianskeho preukazu, k čomu nepristúpil ani jeden z nich. „Prihlásenie sa na trvalý pobyt týchto voličov je teda možné hodnotiť ako účelové,“ uviedol súd. Dospel k záveru, že voličská základňa obce Haluzice bola zostavená spôsobom, ktorý odporuje ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy a vyhlásil nielen voľby starostu, ale aj voľby do obecného zastupiteľstva za neplatné.

Neplatné voľby majú za sebou aj v Slavnici, ale tu sa budú opakovať iba voľby starostu. Pravdepodobne sa zopakuje súboj medzi dlhoročnou starostkou Annou Prekopovou a Gabrielou Petrúškovou. Druhá menovaná získala vo voľbách o tri hlasy menej a pre údajné porušenie princípu tajného hlasovania sa obrátila so žalobou na Najvyšší správny súd.

Podľa záverov súdu skutkové zistenia v prejednávanej veci jednoznačne potvrdili, že v priebehu volieb niektorí voliči volili tak, že v priestore na vykonanie voľby boli súčasne viaceré osoby. „Tento spôsob voľby predseda a ostatní členovia miestnej volebnej komisie tolerovali. Uvedeným spôsobom výkonu volieb bol porušený jeden zo základných princípov volieb – tajné hlasovanie,“ skonštatoval súd.

Starostu si budú voliť aj v Brunovciach, otázne je, či sa v zadĺženej obci nájde vôbec niekto, kto by si chcel sadnúť na starostovskú stoličku. Minulý rok sa vo volebnom súboji stretli štyria kandidáti, pričom starostku Stanislavu Zervanovú porazil o 16 hlasov Pavol Jedlička. Ten sa však po zoznámení so stavom obecných účtov po niekoľkých týždňoch funkcie vzdal a obec odvtedy vedie zastupujúci starosta Ivan Šimunčík.

Doplňujúce voľby sa 9. septembra uskutočnia aj v Trenčianskej Teplej, kde budú dopĺňať obecné zastupiteľstvo o jedného poslanca. Nie však v celej Trenčianskej Teplej, ale len v miestnej časti Dobrá. Tu boli v októbri na dve poslanecké miesta len dvaja kandidáti. Prednedávnom však jedna z nich – Andrea Švondrková – prijala ponuku stať sa prednostkou obecného úradu, a keďže je to funkcia nezlúčiteľná s poslaneckým mandátom, musela sa ho vzdať. Jej náhradníka si tak tunajší obyvatelia vyberú 9. septembra. Kandidátne voľby pre doplňujúce voľby sa podávajú do 11. júla.


Radoslav Varga