Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Verejnoprávnej televízii už nemusíte platiť ani cent. Pre nedoplatky ale môžete skončiť na súde

SR Bratislava RTVS Snímky Ilustraèné BAX Budova RTVS v Mlynskej doline. Foto. Tomáš Svítok/TASR

TRENČÍN – Povinnosť prispievať na RTVS končí. Od 1. júla totiž nadobudne účinnosť schválený zákon o zrušení koncesionárskych poplatkov. 

Autori zmeny tvrdia, že výber koncesionárskych poplatkov bol nespravodlivý a neetický, keďže občanov zaväzoval prispievať na verejnoprávne médiá bez ohľadu na to, či ich využívali alebo nie.

S prijatím novely zákona vám teda od 1. júla 2023 zaniká povinnosť platiť poplatok RTVS. Ak ste platili úhradu prevodným príkazom, je potrebné si zrušiť trvalý príkaz. Ak ste platili cez SIPO doklad, od 1. júla vám predpis RTVS už nebude vystavovaný.

Televízia ale zároveň informovala, že nezaniká prípadný dlh súvisiaci s koncesionárskym poplatkom. „V prípade, že by ste úhradu nedoplatili, RTVS ako vyberateľ úhrady je povinná zaslať vám výzvu na úhradu nedoplatku. V takom prípade je platiteľ povinný nedoplatok zaplatiť do 30 dní od doručenia výzvy. Ak nedoplatok nebudete platiť, vyberateľ úhrady si uplatní zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou v súlade so zákonom o úhrade, súdnym poplatkom a poštovými sadzbami na súde,” uviedla RTVS.

Preplatok za uhradenú ročnú platbu za rok 2023 vám vrátia v druhom polroku 2023, teda po nadobudnutí účinnosti zákona. 

Zrušenie koncesionárskych poplatkov prinesie zmenu aj vo financovaní verejnoprávneho vysielania. Hlavným príjmom RTVS bude nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý bude každoročne zabezpečovať náklady na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. 


Denisa Hošková