Trenčianský Štandard

Jozef Habánik cíti zodpovednosť za rozvoj župy

Jozef Habánik. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Rodený Trenčan a dlhoročný univerzitný rektor, pre ktorého je práca zároveň aj poslaním. Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD bude v blížiacich sa voľbách do orgánov samosprávnych krajov obhajovať post poslanca Trenčianskej župy.

„Narodil som sa v Trenčíne, žijem tu a neplánujem to zmeniť. Som si totiž istý, že bývam v najkrajšom kraji na Slovensku. Už desať rokov vediem trenčiansku univerzitu z pozície jej rektora, aktívne komunikujem s mladou generáciou nielen z nášho mesta a kraja a teším sa, že renomované pracoviská, zamestnávatelia, verejnosť a inštitúcie pozitívne hodnotia kvalitu poskytovaného vzdelávania a špičkový výskum v medzinárodnom meradle,” uviedol pre Terajšok.

Cítim zodpovednosť

Jozef Habánik má za sebou päť rokov aktívnej poslaneckej činnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji. Pracoval v kontrolných skupinách, ale aj v teréne. Ako predseda finančnej komisie dbal na hospodárne a efektívne nakladanie s peňažnými prostriedkami, aby dnes mohol zodpovedne povedať, že župa je v dobrej finančnej kondícii.

„Cítim zodpovednosť nielen za vzdelanie, ale aj za rozvoj celého nášho kraja. Poznám jeho procesy a viem nadviazať na doterajšiu prácu bez akýchkoľvek experimentov. Päť rokov intenzívnej práce mi prinieslo možnosť lepšie spoznať potreby a názory občanov. To významne sformovalo moje priority do nasledujúceho obdobia, ktoré budem presadzovať, samozrejme, ak dostanem od ľudí dôveru a mandát pokračovať v rozbehnutej práci.”

Len v samotnom okrese Trenčín sa župe podarilo investovať 31 miliónov eur do stredných škôl, vrátane projektu hokejovej akadémie. Zároveň sa stala jednotkou v počte žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania.

„Rozhodne môžem povedať, že to, čo bolo mojimi prioritami, sa podarilo takmer na sto percent. Podporoval som opravy ciest II. a III. triedy aj budovanie vážskej magistrály, rôzne kultúrne a športové podujatia tak v meste, ako aj v obciach.” 

Budúce priority

Značný modernizačný dlh v školstve, zdravotníctve, sociálnych službách, športe aj kultúre je stále aktuálny aj v Trenčianskom kraji. Pandémia COVID-19 tiež ukázala, že zdravotníctvo a sociálny systém stoja na krehkých nohách. Tam Jozef Habánik smeruje svoje priority.

„Je to beh na dlhú trať a len systematická a poctivá práca prinesie výsledky. Veľmi si cením prácu zamestnancov jednotlivých úradov, oddelení a zariadení pôsobiacich v našom meste a kraji. Rovnako aj spoluprácu s primátormi a starostami. Osobitne chcem spomenúť excelentnú spoluprácu so županom Jaroslavom Baškom, ktorý má, ako sa v športe hovorí, ťah na bránu, pozná problémy Trenčianskeho kraja a dokáže ich riešiť.” 

S úctou, vážnosťou a zodpovednosťou

Stabilný, zelený a zdravý. Taký chce vidieť náš kraj o ďalšie štyri roky a je odhodlaný urobiť pre to maximum.

„Uvedomujem si, že rozvoj mesta a regiónu je spoločná, kolektívna práca pomerne širokého okruhu zainteresovaných strán a verejnosti a verím, že ľudia ma vnímajú ako človeka, ktorý vie pracovať v tíme. Do volieb idem s úctou, vážnosťou a zodpovednosťou, s cieľom pomáhať riešiť vyššie spomenuté veci.”

Objednávateľ: Jozef Habánik, Liptovská 7642/1H, 911 08 Trenčín

Denisa Hošková
Ďalšie články