Trenčín zaplatí za kosenie takmer 2,75 milióna eur

kosenie-3-2048x1365 Trenčín zaplatí za kosenie 2,75 milióna eur. Foto: Mesto Trenčín

TRENČÍN – Do strojového a ručného kosenia plôch verejnej zelene chce mesto Trenčín v najbližších štyroch rokoch investovať takmer 2,75 milióna eur. Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie služieb schválilo v utorok Mestské zastupiteľstvo Trenčín.

Ako informoval riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) Roman Jaroš, od roku 2021 doteraz zabezpečuje MHSL kosenie verejnej zelene predovšetkým dodávateľsky, vybrané plochy vyžadujúce si zvláštny režim kosenia zabezpečuje vlastnými zamestnancami a technikou.


Zmluvní partneri kosia plochy najmä v lokalitách mestských častí Stred, Sever, Západ a horná a dolná časť sídliska Juh. So súčasnými dodávateľmi sú uzavreté rámcové dohody, z ktorých štyri končia platnosť v apríli 2024, dve v máji 2024 a jedna v júni 2024.


„Hodnota zákazky vychádza z predpokladu maximálne 24 kosení za obdobie štyroch rokov. Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorených sedem rámcových dohôd o poskytnutí služieb. MHSL Trenčín bude naďalej zabezpečovať kosenie centrálnej mestskej časti (historické jadro), vybrané časti mestskej časti Stred a park pod sídliskom Juh,“ doplnil Jaroš s tým, že súčasťou zákazky bude aj odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu.

(tasr)


Ďalšie články