Trenčianský Štandard

Samosprávy opäť bijú na poplach

Prezident ÚMS Richard Rybníček. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Únia miest Slovenska (ÚMS) vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili poslanecký návrh Milana Kuriaka na zmeny v zákone týkajúce sa daňového bonusu.

Členovia Prezídia ÚMS sa na dnešnom online rokovaní zhodli, že ak Národná rada SR opätovne zvýšený daňový bonus schváli, samosprávy budú v roku 2023 po zohľadnení rastúcich cien chudobnejšie a nútené k obmedzovaniu základných verejných služieb, čo sa zákonite premietne aj do nižšej kvality života našich občanov.

Podľa ÚMS sa vláda SR správa, akoby sa energetická kríza či vysoká inflácia samospráv vôbec netýkala. „Miesto kompenzácií za zvýšené náklady dokonca vláda peniaze z budúcich príjmov samospráv rozdáva. Naposledy pri schvaľovaní zmien v daňovom bonuse, opäť bez štandardného legislatívneho procesu, cez pozmeňujúce návrhy poslancov NR SR, bez pripomienkovania a bez rokovania so zástupcami samosprávy,“ skonštatovala vo vyhlásení ÚMS. Vyzýva poslancov, aby pred nepremysleným a likvidačným opatrením pre samosprávy uprednostnili odbornú diskusiu a štandardný legislatívny proces.

V lete 2022 prijala NR SR v skrátenom legislatívnom procese tzv. rodinný balíček, ktorého súčasťou bolo aj zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa na viac ako dvojnásobok (100 eur) od roku 2023. „Podľa júnovej makroekonomickej a daňovej prognózy ministerstva financií bude mať zvýšenie daňového bonusu negatívny vplyv vo výške 544 miliónov eur na rozpočty samospráv,“ vysvetlila ÚMS.

Na podnet prezidentky sa bude rodinným balíčkom zaoberať Ústavný súd SR. „Koaliční poslanci si však na aktuálnej schôdzi NR SR pripravili zálohu pre prípad, že Ústavný súd SR rozhodne v prospech prezidentky a zákon zruší. Vláda predložila do parlamentu návrh zákona o zmene a doplnení zákona o dani z príjmov. Ten obsahuje mnoho technických zmien v dani z príjmu pre fyzické aj právnické osoby, výšku daňového bonusu však neupravuje. Na prerokovaní návrhu zákona vo výbore NR SR pre hospodárske záležitosti bol však tento návrh zákona pozmenený a pribudol úplne nový paragraf o daňovom bonuse, ktorý je totožný s paragrafom o daňovom bonuse zo zákona, ktorý je aktuálne na ústavnom súde,“ upozornila ÚMS.

Na rokovaní výboru síce navrhli aj pozmeňujúci návrh, ktorý by kompenzoval samosprávam dodatočné navýšenie daňového bonusu zo 100 na 140 eur presmerovaním časti dane z príjmu právnických osôb, podľa ÚMS to však nekompenzuje pôvodné zvýšenie daňového bonusu na 100 eur.

Ďalšie články