Trenčianský Štandard

Ovocný sad v lukratívnej štvrti?

Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Iris Hanzelová získala na projekt vybudovania sadu veľký pozemok medzi vilami v exkluzívnej štvrti v Trenčíne. Namiesto sadu však na pozemku vyrástol záhradný domček s rozmermi rodinného domu.

Pani Hanzelová vo svojom projekte deklarovala, že na zanedbanej parcele, ktorú predtým vlastnili záhradkári, vysadí 91 sliviek, 308 drieňov, 123 arónií, orech, liesku a viniče. Namiesto toho tam však stojí „záhradný domček“, ktorý mal slúžiť na odkladanie náradia a parkovanie malotraktora.

Správni ľudia na správnych miestach?

„Keď poznáte správnych ľudí na správnom mieste, tak ste ctení občania a pokojne si môžete užívať záhradný domček, ktorý vám úrady schválili. Niekto ‚parkuje‚ motyky v záhradnom domčeku a niekto v takejto honosnej vile,” povedal Ján Marosz, generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Pri predaji tohto pozemku regionálny odbor SPF konštatoval, že pozemok nie je určený na budúcu zástavbu, a preto bola cena stanovená na sumu 23 eur za m2. V tom čase bola cena iných týchto pozemkov 54 eur za m2, v súčasnosti až 300 eur za m2. SPF predal pozemok za necelých 100-tisíc eur v čase, keď jeho trhová hodnota bola 230-tisíc eur.

„Ja som dal dcére na to peniaze, bol to darček k maturite. Ten svah bol opustený a zanedbaný, tak som sa pýtal, čo s tým. Na pozemkovom fonde mi povedali, že sú len dve možnosti získania takéhoto pozemku. Buď rýchlorastúce dreviny na vykurovanie, alebo ovocný sad,” uviedol Bohumil Hanzel, otec majiteľky pozemku.

Najvyšší kontrolný úrad ale vo svojej správe skonštatoval, že na parcele sa nachádza rodinný dom, ktorý nebol uvedený v projekte ovocného sadu. SPF spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym preto vyzvali majiteľku, aby umožnila kontrolu pozemku. Ak sa preukáže, že vybudovaný objekt vo veľkosti rodinného domu bol v rozpore so zmluvou, podniknú všetky kroky, aby sa pôda vrátila späť do rúk Slovenskej republiky. Súčasné vedenie SPF totiž predpokladá, že úmysel výsadby ovocného sadu bol len spôsobom, ako sa dostať k lukratívnym pozemkom nachádzajúcich sa v intraviláne krajského mesta.

„Ja som splnil všetky požiadavky, ktoré boli kladené zo zákona, zo strany mesta aj pozemkového fondu. Žiadosť vybavili kladne, pretože spĺňala všetko, čo bolo treba spĺňať. Bol to bezcenný pozemok, ktorý predtým patril záhradkárom. A je tam vysadených viac ako 100 stromov a bobuľových kríkov,” pokračoval Hanzel, ktorý tiež tvrdí, že sporný objekt je vlastne prízemnou stavbou pre robotníkov. Tí v nej majú k dispozícii kuchyňu, sprchu a spálňu vo výmere 3×3 metre.

„V strede je ešte spoločenská miestnosť, dole traktor, stôl, lisy na ovocie, náčinie. To nie je na bývanie. Nie je tam ani kúrenie, iba kachle. SPF nemá právo žiadať naspäť tento pozemok. Kúpil som naokolo všetky pozemky, ako sa k tomu dostanú? Nemôžu,” doplnil.

Mesto svoje rozhodnutie obhajuje

SPF vyzvalo mesto Trenčín, aby preverilo zákonnosť vydaného stavebného povolenia a následného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Podľa platného územného plánu je totiž na uvedenom pozemku záhradková osada, v ktorej sú prípustné záhradné domčeky s maximálnou výmerou zastavanej plochy 40 m2 a výškou podlažia 3,6 m. Mesto Trenčín vydalo 19. decembra 2018 kolaudačné rozhodnutie na užívanie novostavby záhradného domčeka so zastavanou plochou 93,89 m2 a úžitkovou plochou 136,83 m2. Argumentuje však, že v prípade postupovalo aj rozhodlo v súlade s legislatívou, územným plánom, a tiež v súlade so všetkými vyjadreniami účastníkov konania.

„Stavba bola skolaudovaná v roku 2018. Ide o pozemok, ktorý bol aj je záhradou. Záhrada má rozlohu asi 2 300 m2 a záhradný domček 94m2. Teda je takmer päťnásobne menší, ako vtedy povoľoval regulatív územného plánu. Tento záhradný domček má suterén a jedno nadzemné podlažie. SPF tento pozemok predal, dokonca na svojom pozemku zriadil vecné bremeno pre prípojky pre tento záhradný domček, bol účastníkom stavebného aj kolaudačného konania, a to bez námietok,” informovala Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín.

Zákony musia platiť pre všetkých

Podľa SPF je zrejmé, že v celej kauze s pozemkami v časti Horný Šianec došlo k porušeniu kúpnopredajnej zmluvy. Celý prípad preto posúva do rúk vyšetrovateľov.

„Máme podozrenie na subvenčné podvody. Žiadame preto, aby bola vyvodená zodpovednosť zo strany príslušných orgánov štátu, aby skončili časy, keď tzv. naši ľudia stáli nad zákonom a mohli sa dostať za ‚babku‚ k štátnym pozemkom, ktoré patria každému jednému občanovi Slovenskej republiky,” doplnil generálny riaditeľ SPF.

Zároveň odkázal pani Hanzelovej, aby vrátila pozemok naspäť do rúk štátu.

„Ak by títo ľudia ukázali dobrú vôľu a rozhodli sa vrátiť pozemky do rúk štátu, my ich od nich odkúpime za tú istú cenu, za ktorú sa oni k pozemkom dostali. Vrátené pozemky budú následne rozdelené medzi mladých farmárov,” uzavrel Marosz.

Denisa Hošková
Ďalšie články