Trenčianský Štandard

Železnice SR pristúpili v Trenčíne k ráznemu riešeniu dlhodobého problému. Niektorých však nepoteší

Železnice SR pristúpili v Trenčíne k ráznemu riešeniu dlhodobého problému. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Len prednedávnom sme upozornili na zdržiavanie sa problematických ľudí bez domova v priestoroch trenčianskej železničnej stanice. Po opakovaných pokusoch kompetentných vyriešiť tento problém došlo v prípade k zásadnému rozhodnutiu. 

Už v roku 2019 zrealizovali zo strany zástupcov Železníc SR (ŽSR) stretnutie na Magistráte mesta Trenčín so zámerom nájsť partnerov na riešenie stále sa zhoršujúcej situácie na železničnej stanici. Bohužiaľ, bez výsledku.

Jej zamestnanci sa tak denne stretávali s neprispôsobivými osobami, ktoré svojím konaním porušovali zákon, poškodzovali majetok alebo obťažovali bežných cestujúcich svojim častokrát mimoriadne znečisteným odevom a agresívnym správaním. 

ŽSR pritom dlhodobo upozorňujú aj na nedostatok finančných prostriedkov, ktorými by pokryli zabezpečenie nepretržitého stráženia priestorov staníc strážnou službou. Navyše, v tomto prípade ide o verejný priestor, do ktorého musí byť podľa zákona umožnený vstup každému. Preto, vzhľadom na narastajúce problémy so správaním sa bezdomovcov, boli ŽSR nútené zatvoriť čakáreň na železničnej stanici v Trenčíne, ktorá cestujúcim už dlhodobo neslúžila v plnom rozsahu. Mnohí z nich sa totiž neodvážili vstúpiť do priestoru, ktorý bol často znečistený krvou a inými telesnými tekutinami.

„Naše pravidlá správania sa v priestoroch železničnej stanice v Trenčíne boli často porušované. Pri snahe vykázať konkrétne osoby z budovy dochádzalo k vyhrážkam a napádaniu našich zamestnancov. V odôvodnených prípadoch zamestnanci ŽSR volali hliadku polície, avšak po jej odchode sa neprispôsobiví občania znovu vrátili. S tým je, bohužiaľ, veľmi ťažké niečo urobiť,” uviedla pre Trenčiansky Štandard Ria Feik Achbergerová, riaditeľka odboru komunikácie a marketingu ŽSR.

A nech by sme sa aj v otázke bezdomovectva považovali za akokoľvek hlboko sociálne cítiacich ľudí, pri podobne nepríjemných skúsenostiach častokrát pochopíme, že proces resocializácie istej skupiny osôb je veľmi náročným behom na dlhú trať, pri ktorom úspešný výsledok nevieme ani len predpokladať. 

Podobná situácia je aj v iných staniciach. V Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Kraľovanoch preto zriadili výdajné okienko na predaj cestovných lístkov a v nočných hodinách zatvárajú aj vestibul. Ten otvoria len na požiadanie cestujúcich s platným cestovným lístkom. Pre narastajúcu nespokojnosť pasažierov sa však zdá, že ani to nie ideálnym riešením. „Pokojne” teda môžeme konštatovať, že ide o vážny celospoločenský problém, ktorý priamo súvisí aj s aktivitou samospráv. 

„ŽSR sa daným problémom zaoberajú už roky. Žiaľ, zatiaľ žiadne z prijatých opatrení neprinieslo trvalé riešenie. Mierne zlepšenie v tejto oblasti nastalo tam, kde sa nám podarilo nájsť partnerov na MsÚ, napríklad v Ružomberku. Komunikujeme spolu a hľadáme riešenia,” dodala Achbergerová. 

Denisa Hošková
Ďalšie články