Trenčianský Štandard

Richard Rybníček s maximálnym platom

Primátorovi Richardovi Rybníčkovi poslanci odsúhlasili maximálny možný plat. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Primátor Richard Rybníček bude aj v tomto volebnom období poberať maximálny možný plat, ktorý aktuálne predstavuje sumu 6 860 eur.

Trenčianski poslanci na dnešnom ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva plne využili svoju možnosť danú zákonom a navýšili primátorský základný plat o 60 percent. Základný plat primátora vo veľkostnej kategórii od 50 001 do 100 000 obyvateľov je daný zo zákona a aktuálne je vo výške 4 287 eur. Návrh na zvýšenie platu predložil viceprimátor Ján Forgáč.

„S prihliadnutím na časový a obsahový rozsah a náročnosť funkcie primátora krajského mesta vo štvrtom volebnom období, počas ktorého sa predpokladá realizácia strategických projektov mesta v objeme niekoľko desiatok miliónov eur, ako aj v súvislosti s prípravou na rok 2026, kedy bude mesto Trenčín Európskym hlavným mestom kultúry, a tiež vzhľadom na potrebu riešenia pokračujúcej energetickej krízy s výrazným dopadom na hospodárenie miest a potreby zabezpečenia finančnej stability mestských financií predkladáme návrh na zvýšenie platu primátora mesta o 60 percent,“ uviedol Forgáč.

Tento návrh však nezískal jednoznačnú podporu, z 20 hlasujúcich sa ôsmi poslanci hlasovania zdržali. Aj dvanásť hlasov však stačilo na to, aby návrh na vyplácanie maximálneho platu primátorovi Rybníčkovi schválili.

Mestskí poslanci zároveň odsúhlasili Rybníčkovi preplatenie nevyčerpaných deviatich dní dovolenky za tento rok. Samotný primátor v reakcii skonštatoval, že zo sumy viac ako 2 800 eur venuje časť na charitatívne účely.

Poslanci sa tiež kozmeticky venovali úprave Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, keď poslaneckú odmenu pre sobášiacich zvýšili z 12 na 20 eur za jeden sobášny obrad.

Ďalšie články