Nádherné kroje a jedinečné zážitky: Folklórny súbor Kubra oslávil 90. výročie

titulka Nádherné kroje a jedinečné zážitky: Folklórny súbor Kubrá oslávil 90. výročie. Foto: Miloslav Baco

KUBRÁ – V auguste uplynulo krásnych 90 rokov od založenia folklórneho súboru (FS) Kubra. Jeho členky nám porozprávali, čo ich k folklóru priviedlo a akým aktivitám sa venujú.

Skupina s dlhoročnou tradíciou si pripomenula výročie slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Jána Nepomuckého, ktorú 19. augusta celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s miestnymi kňazmi Miroslavom Lysičanom a Karolom Dobiašom.

Biskup v príhovore vyzdvihol skutočnosť, že súčasní členovia folklórneho súboru sú nositeľmi hodnôt predchádzajúcich generácií a zároveň povzbudil veriacich, aby sa usilovali pri ponuke dnešného sveta zachovať, čo je vzácne. „Členovia súboru v ľudových krojoch boli aktívnymi účastníkmi liturgickej slávnosti,“ uviedlo Biskupstvo Nitra na sociálnej sieti a dodalo, že najmladšia generácia je zárukou budúcnosti nielen súboru, ale aj Cirkvi na Slovensku.

Oslavy pokračovali folklórnym sprievodom cez celú Kubrú a slávnostným programom, na ktorom vystúpilo množstvo hostí, ako FS Družba, spevácka skupina Krajka, Terchovská muzika, ženská spevácka skupina Dubnička, detská FS Kubranček a, samozrejme, FS Kubrá.

Podujatie zavŕšila poriadna tancovačka, všetkým zúčastneným do rytmu až do rána hrala dychová hudba Opatovanka.

Dlhoročná história aj významné ocenenie

FS pozostáva z troch zložiek: tanečnej, speváckej a dychovej hudby. Vystupuje na domácich i zahraničných podujatiach. Skupina dostala v roku 2018 ako prvá na Slovensku ocenenie z kultúrnej sekcie Európskej únie za zachovanie kultúrneho dedičstva. Takisto má na konte niekoľko cien za autentickú čistotu krojov a kubranských tradícií.

Členky spomínajú

Pri príležitosti jubilea sme vyspovedali aj dve členky súboru. „V skupine pôsobím od roku 1986, kedy som prišla ako mladučké dievča. V tom čase fungovala iba ženská spevácka zložka. Neskôr sme s partiou mladých nadšencov z Kubrej začali nacvičovať pôvodné tance, ktoré sa tancujú od roku 1933, kedy folklórna skupina vznikla. Z tejto partie sme zostali dve, ja a Ľudka. Vtedy nám do tanca hrala Dychová hudba Kubranka, neskôr ju nahradila Dychová hudba Opatovanka,“ predstavila sa členka FS Kubrá Andrea Babirádová.

Ozrejmila tiež, čomu sa súbor venuje. „Naše kroje sú krásne, tance temperamentné a čo je rarita, do tanca nám hrá dychovka a nie cimbalovka. Veľa súborov čerpá z regiónu Kubrá. Vzhľadom na to, že sme folklórna skupina, našou úlohou je autenticky zdokumentovávať a zachovávať tradičné zvyky, ktorými naša dedina žila a tiež aj tanečné prvky a choreografie, tak ako sa kedysi tancovali,“ dodala.

Súbor má aj mladšie členky, ktoré lákajú tradičné hodnoty. „Do Folklórnej skupiny Kubrá som prišla ako jeden z posledných členov, napriek tomu mi je kubranský folklór blízky, ako keby som tu strávila dlhé roky. Cítim sa tu fajn vďaka skvelému kolektívu a taktiež sú pre mňa dôležité vedomosti a skúsenosti najstarších členiek, keďže sa od štúdia na univerzite už roky venujem etnografickému výskumu svadobných obyčají na okolí Trenčína a štúdiu ľudového odevu,“ povedala Lucia Bulková.

K tanečnému a spevnému folklóru ju kedysi priviedla už nebohá krstná mama. „Osud to nejako chcel, aby som sa nakoniec dostala práve do Kubrej, pretože nedávno som pri zostavovaní rodokmeňa zistila, že mám aj kubranských predkov. Som hrdá, že pôsobím v skupine, ktorá má za sebou bohatú históriu a že môžem interpretovať obyčajovú kultúru a piesňový a tanečný fond práve tejto obce,“ uzavrela.

Takéto kočky sú členkami súboru. Foto: Miloslav Baco
90. výročie FS Kubra. Foto: Miloslav Baco
Pamätná udalosť. Foto: Miloslav Baco
Na oslavách sa zúčastnil aj primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. Foto: Miloslav Baco
Tradičný kubranský kroj. Foto: Miloslav Baco
Zabávali sa všetky generácie. Foto: Miloslav Baco
Krásne detaily. Foto: Miloslav Baco
Predviedli rôzne tance. Foto: Miloslav Baco
Program bol naozaj pestrý. Foto: Miloslav Baco
90. výročie FS Kubra. Foto: Miloslav Baco
Oslávili neuveriteľných 90 rokov. Foto: Miloslav Baco
Po sv. omši. Foto: Miloslav Baco
Dodržiavajú tradície. Foto: Miloslav Baco
Slávnostná svätá omša. Foto: Miloslav Baco
Folklór stále láka aj mladých. Foto: Miloslav Baco
Do tanca hrala muzika. Foto: Miloslav Baco

Ďalšie články