Trenčianský Štandard

Lídri stredného Považia

Mesto nemôže stagnovať, hovorí primátor Nemšovej- Foto: Tomáš Somr

NEMŠOVÁ – Jeho prvé volebné obdobie poznačila pandémia, v tom aktuálnom čelí inflácii. No aj keď sú náročné situácie spojené s výkonom služby preňho motivačným faktorom, občas priznáva zmiešané pocity. Primátor Nemšovej JUDr. Miloš Mojto.

„Rozhodujúce je, aby sa človek vždy nejakým spôsobom prekonal a hľadal pozitívnejšiu cestu. Mesto nemôže stagnovať. V spoločnosti je ale nastavené klišé, že sa treba pozerať na verejnú správu negatívne. No je tu aj veľa pozitívnych prípadov, veľa ľudí, ktorí v tomto sektore pracujú nezištne. O týchto sa však hovorí málo, a to je celý problém verejného života na Slovensku,” povedal pre Terajšok.

Supermarket, námestie aj florbal

„Stanovil som si priority, o dôležitosti ktorých, dúfam, presvedčím aj poslancov. Nemšová má viac ako 6400 obyvateľov, no nemáme tu ani jednu veľkometrážnu predajňu potravín. To je kardinálny problém,” pokračuje v rozprávaní.

Developeri pritom záujem postaviť supermarket v tejto lokalite majú. Ide totiž o zaujímavú polohu, pričom berú do úvahy aj populáciu v okolitých obciach do 5 kilometrov od Nemšovej. Spolu s obyvateľmi Horného Srnia, Bolešova a Borčíc by tak supermarket slúžil približne 11-tisícom ľudí.

„Jednoznačne tu ale absentujú pozemky, ktoré by boli vhodné na výstavbu. V minulosti došlo zo strany mesta k nešťastným rozhodnutiam, kedy sa predali tie, ktoré mohli slúžiť na umiestnenie kvalitného supermarketu.”

Ďalším problémom je námestie, ktoré by malo byť ústredným priestorom mesta s pulzujúcim životom. To v Nemšovej však podľa primátora nezodpovedá atmosfére malého mestečka a už vôbec nie úrovni 21. storočia.

Nosným plánom samosprávy je aj rekonštrukcia kultúrneho domu v mestskej časti Ľuborča, rekonštrukcia hlavných tepien vodovodu na ulici Šidlíkové a SNP a tiež modernizácia chodníkov na ulici Janka Palu.

„No a tým, že naše ženy sú veľmi úspešné vo florbale, máme záujem aj o získanie štátnej dotácie na výstavbu modernej florbalovej haly,” uviedol Mojto.

Problémy v mestskej časti

Mestská časť Nová Nemšová, ktorú v súčasnosti tvorí len pár obytných jednotiek, vznikla pôvodne so zámerom mestského bývania v rodinných domoch. Jej rozvoj však nenapreduje, a to aj pre nedostatočne vybudované pešie komunikácie, ktoré by ju bezpečne spájali so zvyškom katastrálneho územia. Obyvatelia tejto lokality sa preto dlhodobo dožadujú vybudovania zjazdného chodníka.

„Ľudia v Novej Nemšovej sa oprávnene cítia byť odstrčení, akoby nepatrili k mestu, no začali sme sa viac venovať aj tejto časti. V súčasnosti je spracovaný projekt výstavby chodníka, ktorý by umožnil obyvateľom tejto časti chodiť bezpečne zo svojich domov na autobusovú zastávku. To by sa mohlo začať realizovať už budúci rok. Našou prioritou je aj prepojenie Novej Nemšovej s Nemšovou,” informoval primátor.

Lídri na strednom Považí

Vládou aktuálne odsúhlasené zvýšenie daňového bonusu, ktoré výrazne zasiahne do príjmov miest a obcí, bude mať v mnohých prípadoch negatívny dopad na hospodárenie samospráv, ktoré už aj tak bojujú s rastúcimi cenami energií, tovarov a služieb. Mnohí starostovia a primátori preto budú nútení pristúpiť k nepopulárnemu kroku. Mojto sa však zvyšovaniu mestských daní zatiaľ bráni.

„Rozhodli sme sa, že tento rok dane zdvíhať nebudeme. Lepšie povedané, len kozmeticky. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia budúci rok. Zatiaľ ale zostávame lídrami na strednom Považí, čo sa týka nízkych daní,” doplnil.

O Nemšovej, najmladšej mestskej samospráve na Považí, sa s Milošom Mojtom porozprávame aj v našom podcaste. Sledujte nás.

Denisa Hošková
Ďalšie články