Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

S primátorom o životnom prostredí, doprave a zrekonštruovanom námestí

IMG_0509 Námestie Matice slovenskej má nový moderný vzhľad. Foto: Mesto Dubnica

DUBNICA NAD VÁHOM – Trenčiansky Štandard navštívil na mestskom úrade dubnického primátora Petra Wolfa, ktorý odpovedal na naše otázky.

Ako sa vám darí revitalizovať zeleň?

Len za ostatných päť rokov sme vysadili viac ako 1 800 drevín. S každým narodeným Dubničanom zasadíme v našom meste jeden stromček. Prípadne, ak majú rodičia záujem, môžu si tento stromček akoby adoptovať a umiestniť naň tabuľku s menom svojho dieťaťa. Starať sa oň a sledovať, ako rastie popri ich synčekovi alebo dcérke aj tento stromček. Teší nás, že Dubničania majú o to veľký záujem, čím pomáhajú skrášľovať mesto, ktoré vďaka pribúdajúcej zeleni bude lepšie prispôsobené na meniace sa klimatické podmienky. Máme rozbehnuté aj ďalšie projekty. Po získaní súhlasného stanoviska od Slovenskej správy ciest plánujeme vysádzať aj ostrovčeky pri križovatkách a meniť tento priestor na tzv. dažďové záhrady. Chceli by sme tiež výrazne obmeniť aj verejné priestranstvá a komunikácie pre peších, rozšíriť cyklistickú infraštruktúru a všetko to prepojiť dostatočným množstvom zelene.

Ekologická doprava je najšetrnejšia k životnému prostrediu. Ako ju podporujete?

Máme spracovanú štúdiu na celé mesto, aj čo sa týka cyklotrás, pri ktorých budovaní by sme radi zrekonštruovali aj chodníky. Chceme, aby cyklotrasy (samozrejme, že s osvetlením) spojili všetky dôležité miesta a budovy v meste. Tak, aby sa trasy navzájom prepojili a občania sa mohli na bicykli pohodlne dostať všade tam, kam najčastejšie potrebujú. Túto rozsiahlu investičnú akciu chceme financovať primárne zo zdrojov EÚ. Pyramídu hodnôt a priorít v oblasti dopravy sme si postavili nasledovne: na prvom mieste sú chodci, na druhom cyklisti, na treťom je verejná doprava a až na štvrtom osobná motorová doprava. Som rád, že máme veľmi dobrú spoluprácu aj s Trenčianskym samosprávnym krajom a SAD Trenčín, ktorí pre nás zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu. V júni tohto roku došlo k rozšíreniu spojov i liniek a z nášho najväčšieho sídliska Pod hájom môže verejnosť cestovať priamo do Trenčína. My sme zase ako mesto Dubnica nad Váhom recipročne investovali do rekonštrukcie zálivov a prístreškov na zastávkach verejnej hromadnej dopravy. Týmto spôsobom chceme aj naďalej zlepšovať podmienky pre verejnú hromadnú dopravu a podporovať tak aj tento spôsob mobility.

Ako ste úspešní v separovaní komunálneho odpadu?

Do dnešného dňa sme vybudovali osem stojísk s polopodzemnými kontajnermi a ďalších pätnásť by malo pribudnúť v najbližšom období. Aktuálne sa nachádzame v procese vyhodnocovania verejného obstarávania, a teda tesne pred začiatkom realizácie. Verím, že s výstavbou sa začne ešte v tomto roku. Odpadová infraštruktúra polozapustených kontajnerov výrazne prispeje k atraktivite verejného priestranstva, ale aj k efektivite vývozu odpadu. Veľmi dobre sa nám osvedčilo aj uzamknutie kontajnerov, čím eliminujeme tzv. odpadovú turistiku. Pre rodinné domy máme zasa adresný systém zvozu odpadu. Celé to má koncovku na skládke, ktorá je v našom katastri, ale ešte predtým prebieha ďalšie tzv. doseparovanie na novo vybudovanej triediacej linke, ktorá je umiestnená na Technických službách mesta a na ktorú sme získali zdroje z EÚ. Pripravujeme sa tiež na výstavbu komunálnej kompostárne na recykláciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Zdroj: Ľubomír Chochula

Dubnica n. V. sa mení nielen na zelené, ale aj na moderné mesto, čomu pomáha nový vzhľad centrálneho námestia. Je súčasná podoba námestia finálna alebo ho budete ešte dotvárať?

Komplexná rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej je rozčlenená do šiestich etáp. Teraz sme uskutočnili prvé dve. Bola to investícia takmer za tri mil. eur a financovali sme ju z mestského rozpočtu, keďže sa na to nedali získať eurofondy a nebola vypísaná ani žiadna výzva na nenávratné finančné príspevky. Podľa finančných možností samosprávy sa v blízkej budúcnosti pustíme aj do zvyšných etáp, ale v tejto chvíli nevieme presne určiť, kedy to bude reálne. Naším ďalším cieľom je, aby na námestí pribudlo aj veľké pódium, na ktorom by mohli vystupovať folklórne súbory, speváci, hudobné skupiny, aby sa tu mohli uskutočňovať kultúrne akcie, koncerty a pod. Jedným z plánov je tiež to, aby súčasťou námestia bolo aj architektonicky zaujímavé umelecké dielo – menšie pódium situované medzi fontánami v sektore A. V súčasnosti máme zrekonštruované námestie v úvodných dvoch etapách a slávnostne ho pre verejnosť otvoríme už v sobotu 16. septembra. Verím, že Dubničania budú na Námestie Matice slovenskej hrdí. Snažili sme sa o moderný a funkčný vzhľad tejto hlavnej centrálnej plochy. Napriek tomu, že sme pri realizácii boli dosť limitovaní napr. aj tým, že sa pod námestím nachádzajú podzemné garáže, tak sme do tohto priestoru dostali toľko zelene, koľko len bolo možné. Jej podiel sme oproti predošlej verzii zvýšili až trojnásobne.


Ľubomír Chochula