Po zosuve zatiaľ mesto neodvolalo mimoriadnu situáciu

2023-09-177 Zosuv pôdy v Handlovej. Foto: archív

HANDLOVÁ – Mesto Handlová zatiaľ neodvolalo mimoriadnu situáciu po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie na stavbe obchodného centra na Okružnej ulici z konca júna tohto roka. Investor na stavbe naďalej zabezpečuje sanačné práce. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Investor informoval, že na stavbe obchodného centra zabezpečil odvodňovacie šachty a dva inklinometrické vrty, ktoré majú monitorovať prípadné pohyby v rámci svahu,“ uviedla primátorka mesta Silvia Grúberová. Skonštatovala, že je spokojná so závermi, ako práce na predmetnom území postupujú vo všeobecnej rovine.

„Obyvatelia vidia, že odkop svahu stále pokračuje, a teda dochádza aj k prevozu hliny cez mesto, kde nezaznamenávame žiadne problémy,“ ozrejmila.
Spoločnosť v ďalšom období zabezpečí v rámci územia obchodného centra zabudovanie ďalších dvoch inklinometrických vrtov, ktoré budú slúžiť na zaznamenávanie akéhokoľvek pohybu na predmetnom území, to znamená stály monitoring prípadných stavebných deformít. „Merania z týchto inklinometrických vrtov budú monitorovať stabilitu svahu aj po realizácii ďalších príslušných stavebno-technických prác. Práce, ktoré boli zadefinované zo strany investora, pokračujú plynule a zodpovedne a sú riadené odbornými osobami,“ priblížila ďalej hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Po zabudovaní všetkých prvkov kontroly musí byť podľa nej svah minimálne polroka monitorovaný, preto je predpoklad, že mimoriadna situácia bude ešte istý čas trvať.
K náhlemu zlyhaniu stavebnej konštrukcie na stavbe obchodného centra došlo 30. júna. V čase zosuvu sa na stavbe nik nenachádzal. Z preventívnych opatrení dočasne evakuovali obyvateľov priľahlého bytového domu, Železnice SR tiež museli prerušiť dopravu na blízkej trati. Udalosť vyšetruje polícia, a to ako prečin všeobecného ohrozenia.


Ďalšie články