Trenčianský Štandard

Mesto zažíva stavebný rozmach

Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka Trenčianskych Teplíc. foto: Tomáš Somr

TRENČIANSKE TEPLICE – Ideálna oáza pre všetkých, ktorí sa chcú uzdraviť v niektorom z liečivých prameňov, milovníci umenia zase ocenia bohatý kultúrny život či funkcionalistický skvost, kúpalisko Zelená žaba.

Obľúbená kúpeľná destinácia ležiaca na juhozápade Strážovských vrchov je ale do značnej miery závislá práve od návštevníkov, ktorí využívajú jej služby. Pandemické obdobie preto výrazne poznačilo finančné príjmy Trenčianskych Teplíc.

„Podielové dane vtedy klesli všetkým samosprávam, ale pre nás sa zastavila ekonomika zo dňa na deň bez toho, aby sme sa vedeli na to pripraviť. Odzrkadlilo sa to v rozpočte v roku 2020, 2021 a čiastočne aj 2022, pretože významnú položku u nás tvorí daň z ubytovania, rovnako ako príjem z parkovného,” spomína na neľahké obdobie Zuzana Frajková Ďurmeková. Tá povedie mesto už druhé volebné obdobie.

Nový územný plán

Územný plán z roku 2002 je podľa primátorky potrebné zmeniť a súčasne tiež určiť nové rozvojové územie samosprávy. Vzhľadom na to, že Trenčianske Teplice ležia v úzkej doline, ktorú lemujú dva výrazné vrchy Grófovec a Klepáč, rozšírenie územia bude pravdepodobne možné iba smerom k susednej obci Trenčianska Teplá.

„Náš územný plán bol značne zastaralý. V súčasnosti prebiehajú rokovania už aj s novými poslancami a ľuďmi, ktorí plán zhotovujú. Stavia sa veľa nových domov, niekoľko bytoviek na Nádražnej a Šrobárovej ulici a tiež na mieste starej nemocnice. Rozbieha sa projekt Nové Teplice. Čo sa týka rozvojového územia, k tomu bude určite patriť aj občianska vybavenosť. Napríklad nová škôlka. Pokiaľ to bude možné, tú pôvodnú budeme nadstavovať, no potrebuje tiež čiastočnú rekonštrukciu,” informovala Ďurmeková.

Víkendoví obyvatelia

Napriek tomu, že sú Trenčianske Teplice destináciou cestovného ruchu, miestnej populácie je pomerne málo. Samosprávu totiž tvorí iba niečo málo cez 4-tisíc obyvateľov. Podľa primátorky je ich však reálne oveľa viac, no zapísaní v zozname občanov nie sú.

„Je tu mnoho ľudí, ktorí tu majú víkendové byty, čiže na nich nedostávame ani podielové dane. Je predsa nelogické, aby človek využíval služby nášho mesta, no podielové dane zaňho dostane iná samospráva. My sme veľkosťou porovnateľní s Trenčianskou Teplou. Na rozdiel od nich máme aj iné zdroje príjmu, spomínala som daň z ubytovania alebo parkovného, ale na to sa viažu aj veľké výdavky ako činnosť mestskej polície alebo údržba verejných priestranstiev a výsadby.”

Riešenie situácie mesto vidí v poskytnutí rôznych bonusov a výhod, ktoré budú spojené s nahlásením trvalého bydliska, ale aj možnom podmienení prijatia dieťaťa do škôlky.

„Samozrejme, ak to bude zákonne možné, zvážime uprednostňovanie vlastných obyvateľov, aby boli motivovaní tým, že chcú byť občanmi Trenčianskych Teplíc, keď sa tu už rozhodli žiť.”

Lekári z mesta odchádzajú

Je všeobecne známe, že priemerný vek slovenských lekárov je takmer 60 rokov. Navyše, už teraz je ich málo a počty neprestávajú klesať. S touto nepríjemnou skutočnosťou bojujú aj v kúpeľnom meste.

„Máme málo lekárov a mnohí z nich ešte avizovali, že vzhľadom na vek už nebudú dlho pracovať. Neviem, akým spôsobom sa s tým vysporiadame. Sme ale svedkami toho, že ak niekto zruší v zdravotnom stredisku ambulanciu, odpredá svoj podiel nehnuteľnosti niekomu, kto si tam vytvorí byt. Nie je to v rozpore, samozrejme, tých ľudí nič neviaže k tomu, aby tam boli iba ordinácie. Tak boli totiž postavené zmluvy, žiaľ. No obávam sa toho, že takýmto spôsobom naše zdravotné stredisko v budúcnosti zanikne. Zdravotná starostlivosť by mala byť prioritne zachovaná. Boli by sme radi, keby pribudli aj odborné ambulancie.”

Spolupráca s kúpeľmi

Kúpele Trenčianske Teplice patria k najstarším a najnavštevovanejším kúpeľom na Slovensku. S mestom spolupracujú na rôznych kultúrnych podujatiach a v oblastnej organizácii cestovného ruchu. Aktívne tiež pristupujú k riešeniu problémov. V roku 2019 boli napríklad predkladateľom projektu obnovy miestneho parku. Úspešní ale neboli.

„Mesto, žiaľ, nie je vlastníkom parku, no poskytli sme im aspoň podporné stanovisko. Kedykoľvek ich však opäť podporím, aby sme to spoločne dotiahli do konca, pretože ma trápi vzhľad parku a chodníkov v ňom. Časť od kaviarne (likérky) hore je žalostná. Prispievajú k tomu aj schátrané budovy, ktoré nie sú vo vlastníctve kúpeľov. Do parku by bolo naozaj treba investovať. Isté časti sú ale rozparcelované a patria súkromným majiteľom, ktorí sa o ne nestarajú. A návštevník Teplíc to potom vníma tak, že mesto je zanedbané. Lenže my sme malá samospráva a z vlastných zdrojov to nemáme možnosť utiahnuť.”

Primátorka Ďurmeková sa v krátkosti vyjadrila aj k téme chátrajúceho športového areálu Marakana. Podľa jej slov je problém v štádiu riešenia. Veľa zákonných možností na to, ako ho vyriešiť, však nemajú.

Denisa Hošková
Ďalšie články