Trenčianský Štandard

Služby ministerstiev pod jednou strechou

Otvorili regionálne centrum MIRRI v Trenčíne. Foto: Mária Jakúbeková

Žiadateľom o dotácie z eurofondov prináša Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) adresnú pomoc už aj v Trenčíne.

Trenčín sa stal siedmym regionálnym mestom, v ktorom MIRRI SR otvorilo detašované pracovisko – Regionálne centrum, ktoré bude žiadateľom poskytovať monitorovanie, poradenstvo a komplexný servis v oblasti eurofondov či dotácií na jednom mieste.

Navštíviť ho môžete každý pracovný deň počas otváracích hodín na Legionárskej ulici 5, v „Masaryčky Business Center“. Pracovná doba v pondelok, utorok a štvrtok je od deviatej do pätnástej, v stredu od deviatej do sedemnástej, v piatok od deviatej do dvanástej.

Tvorba detašovaných pracovísk je cesta, ako spojiť regióny s ministerstvami

Slávnostne otvorenie sa konalo dnes o 9:30, po ňom nasledovala ukážka moderných priestorov Regionálneho centra, ktoré je oddnes v prevádzke.

Jeho hlavnou úlohou je priblížiť ministerstvá regiónom. Pracovníci Regionálnych centier po celom Slovensku totiž nebudú poskytovať len poradenstvo zamerané na oblasť eurofondov, ale budú nápomocní aj v poradenstve, ako získať finančnú podporu z Plánu obnovy a dotácií štátneho rozpočtu, budú organizovať semináre a školenia.

„Oddnes začíname našu činnosť. Budeme poskytovať poradenské služby v oblasti eurofondov, to znamená konzultácie k produktovým zámerom, k integrovaným územným stratégiám, budeme poskytovať pomoc pri monitorovaní, žiadosti o platbu a celú tú realizáciu projektu,“ uviedla Erika Kozáková, riaditeľka odboru regionálnych centier MIRRI.

Podrobnejší prehľad o všetkých regionálnych centrách je už teraz dostupný na: eurofondy.gov.sk.

Vďaka otvoreniu detašovaného pracoviska vzniklo deväť nových pracovných miest, ktoré obsadili odborníci.

Dušan Velič, štátny tajomník ministerstva investícii, vidí vznik detašovaných pracovísk ako príležitosť mať ministerstvá pod jednou strechou. Ministerstvá, s ktorými spolupráca už prebieha, sú Ministerstvo poľnohospodárstva, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny, Ministerstvo životného prostredia, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), Plán obnovy a odolnosti. Predpokladá, že sa do projektu pridajú aj ďalšie ministerstvá, s ktorými MIRRI aktuálne rokuje.

„Minulý týždeň bol podpísaný operačný program, program Slovensko, ktorý má nejakých päť cieľov a každý cieľ má veľa projektov. Pre MIRRI, ktoré manažuje celý operačný program, je najdôležitejšie, aby sme to manažérsky zvládli, a tieto Regionálne centrá sú jedným z tých komponentov,“ povedal Dušan Velič.

„Aby na Slovensku nebola len dobrá komunikácia medzi MIRRI a ostatnými ministerstvami v Bratislave, ale aby bola dobrá najmä medzi MIRRI a regiónmi.“

V súvislosti so vznikom detašovaných pracovísk Regionálne centrá pomaly plánujú stretnutia so starostami a prednostami z Trenčianskeho kraja.

Mária Jakúbeková
Ďalšie články