Trenčianský Štandard

Hrozbu pre hokejistov poslanci zažehnali

Zimný štadión v Trenčíne. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Hokejistom Dukly Trenčín hrozilo, že od nového roka nebudú môcť plnohodnotne využívať svoj domovský stánok. Mestské zastupiteľstvo totiž na svojom minulotýždňovom rokovaní schválilo ročnú nájomnú zmluvu na prenájom ľadovej plochy, ale potrebné poslanecké hlasy chýbali pri schvaľovaní podobnej zmluvy na prenájom šatní a zvyšných nebytových priestorov a tiež na prenájom reklamných plôch pod ľadovou plochou, na mantineloch a na iných miestach zimného štadióna.

Problém s podporou medzi poslancami nastal po tom, čo so svojím pozmeňovacím návrhom neuspela poslankyňa Eva Struhárová žiadajúca oddeliť z „jednoeurovej“ nájomnej zmluvy pasáž o energiách. Pri súčasnej energetickej kríze by sa podľa nej mal na zvyšujúcich sa nákladoch na prevádzku štadióna podieľať aj samotný hokejový klub.

Pozmeňovací návrh na rokovaní 15. decembra neprešiel, ale s rovnakým výsledkom skončila aj samotná nájomná zmluva. Keďže išlo o prípad hodný osobitného zreteľa, na schválenie bola potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, čo v prípade trenčianskeho zastupiteľstva predstavuje 15 hlasov. Na hlasovacej tabuli však zelenou schvaľovacou farbou svietili políčka len trinástich poslancov, ôsmi poslanci sa hlasovania zdržali a dvaja nehlasovali vôbec.

Ešte pred opakovaným hlasovaním sa poslanecký zbor zišiel na spoločnom pondelkovom stretnutí a dohodol sa na potrebe podpísania memoranda o znižovaní energetickej náročnosti zimného štadióna medzi Mestom Trenčín a Duklou Trenčín. „Memorandum bude definovať opatrenia, ktorými sa prispeje k zníženiu energetickej náročnosti zimného štadióna. Vyhodnotenie jednotlivých opatrení bude vykonávané priebežne a správa bude predkladaná na každé jedno zasadanie v roku 2023,“ priblížil podstatu poslaneckej dohody viceprimátor Ján Forgáč s tým, že memorandum bude na schválenie predložené na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Pri dnešnom hlasovaní sa prezentovalo 21 poslancov a za nájomnú zmluvu pre budúci rok hlasovali všetci. „Ak tento krok pomôže športovému klubu prežiť ťažké časy, budem veľmi rada. Zároveň verím, že ak nás tie horšie časy, na ktoré nie sme zvyknutí, donútia riešiť problematiku akýchkoľvek prenájmov, spojených s úhradami energie, budeme na to pripravení,“ komentovala zmenu svojho postoja pri hlasovaní poslankyňa Eva Struhárová.

Ďalšie články