Trenčianský Štandard

Opäť začali rozposielať občianske preukazy bez fotografie

Opäť začali rozposielať občianske preukazy bez fotografie. Foto: Slovenská pošta

TRENČÍN – Viete, na čo slúži doklad od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky?

Preukazy sú určené na prihlasovanie do systému elektronického zdravotníctva eZdravie pre občanov starších ako 65 rokov a deti mladšie ako 15 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom.

„Občiansky preukaz bez podoby tváre slúži ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Slúži ako preukaz poistenca. Nie  je možné používať ho napríklad ako cestovný doklad. Je vizuálne identický s dokladmi vydávanými pred decembrom 2022, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a podpis držiteľa),“ ozrejmilo ministerstvo na svojom webe.

Rezort vydáva a posiela doklady bezplatne na adresu trvalého pobytu. Využíva pritom informácie z Registra fyzických osôb.

Lukáš Dedík
Ďalšie články