Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Zo stanice nocľaháreň

Problém pobytu ľudí bez domova v priestoroch železničných staníc je dlhoročný. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Problém pobytu ľudí bez domova v priestoroch železničných staníc je dlhoročný. Staničné budovy sú totiž priestormi verejnými, teda dostupnými pre všetkých cestujúcich a ostatných ľudí. Bezdomovcov nevynímajúc.

Často sme tak svedkami toho, ako v nich najmä v zime hľadajú úkryt pred chladom, no popri tom znečisťujú a poškodzujú ich zariadenie, obťažujú slušných cestujúcich, žiadajú peniaze a cigarety, vyvolávajú roztržky alebo vykonávajú telesné potreby.

Hneď v úvode si však treba uvedomiť, že bezdomovectvo je závažným a ťažko riešiteľným sociálnym problémom. Na ulici sa ocitajú nielen ľudia, ktorí o strechu nad hlavou prišli vlastným pričinením, ale aj tí, ktorí svoju situáciu nedokázali nijakým spôsobom ovplyvniť. No tak či onak, práca s takýmito ľuďmi je náročná. Mnohí z nich totiž nie sú ochotní svoj problém konštruktívne riešiť.

Sťažnosti cestujúcich pribúdajú

„Vlak mešká 40 minút a ľudia nemajú kde čakať, keďže v čakárni to smrdí po zvratkoch a moči. Krásna vizitka, Trenčín. A nikto s tým nič nerobí,” sťažuje sa cestujúci z Trenčína Slavomír Keleši. A nie je jediný. Na sociálnych sieťach sa množia komentáre, ktoré majú rovnakého menovateľa.

S poukázaním na problém sme sa obrátili aj na vedenie mesta. Podľa Eriky Ságovej, hovorkyne trenčianskej samosprávy, mestskí policajti nemôžu v týchto prípadoch nikoho fyzicky odtiahnuť. Jediné, čo môžu, je ľudí bez domova požiadať, aby miesto opustili a zároveň ich informovať, kde sa nachádza nocľaháreň.

Situácii sa v uplynulých dňoch venovali aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Tie sa daným problémom zaoberajú dlhodobo, no zatiaľ žiadne z prijatých opatrení neprinieslo trvalé riešenie. Zameriavajú sa preto na rokovania so samotnými mestami. Tie majú vytvoriť také podmienky, napr. počas zimného obdobia, kde sa budú môcť ľudia bez domova zohriať, najesť a prenocovať. V Trenčíne takéto vyhradené miesta existujú, ale…

„V Trenčíne ponúkame ľuďom bez domova celoročne služby nocľahárne i nízkoprahového denného centra. Nikoho však nemôžeme nútiť. Pravdou je, že tak, ako viacerí túto možnosť využívajú, iní ju striktne a s akousi nepochopiteľnou hrdosťou odmietajú,” povedala pre Terajšok Erika Ságová.

Nahláste to!

Ria Feik Achbergerová, riaditeľka odboru marketingu a komunikácie ŽSR, pre našu redakciu uviedla, že zamestnanci ŽSR kontrolujú priestory staníc a jej okolie a v prípade porušovania pravidiel správania sa osoby vykazujú z obvodu stanice.

„No tie rešpektujú príkazy na opustenie priestorov zväčša len na krátky čas. Ak aj v odôvodnených prípadoch zamestnanci ŽSR zavolajú hliadku polície, po jej odchode sa neprispôsobiví občania znovu vrátia.”

Dodala tiež, že ak vás obťažuje iná osoba, či už svojím správaním, prejavom, zápachom a podobne, môžete Políciu SR zavolať aj sami.

„V prípade účasti alebo spozorovania priestupkového konania, napr. fajčenie v zakázanom priestore alebo trestného konania vo verejne prístupných priestoroch stanice, je cestujúci povinný a oprávnený sám nahlásiť takéto konanie Polícii SR,” doplnila Achbergerová.

Je to zložité, hovorí náčelník

Aj Peter Sedláček, náčelník Mestskej polície Trenčín (MsP), považuje tému bezdomovectva za veľmi náročnú.

„MsP vynakladá maximálne úsilie pri práci s ľuďmi bez domova na celom území nášho mesta, železničnú stanicu nevynímajúc. Samozrejme, je to veľmi zložitá téma a obávam sa, že sa nedá vyriešiť k spokojnosti nás všetkých,” povedal.

Mestská polícia ale z kapacitných a organizačných dôvodov nemôže vykonávať kontrolu len na jednom mieste. Preto, ak by ste v budúcnosti boli svedkom protispoločenského správania sa, neváhajte bezodkladne kontaktovať MsP na telefónnom čísle 159. Operátor stálej služby vyšle na miesto hliadku hneď, ako to bude možné.

Problematiku ľudí bez domova na území trenčianskej samosprávy rozoberieme s Petrom Sedláčkom aj v nasledujúcich dňoch. Sledujte nás.


Denisa Hošková