EHMK 2026: Kreatívny inštitút vrátil chýbajúce peniaze. Na čo využije 15 miliónov eur, ktoré dostane od štátu?

Richard RybnÌËek Richard Rybníček spolu s tímom EHMK 2026 v prezidentskom paláci. Foto: Martin Baumann/TASR

TRENČÍN – Rozhodnutie o udelení titulu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) na rok 2026 prinesie Trenčínu nielen prestíž, ale aj značné finančné zdroje a nové kultúrne projekty, ktoré by mali mať potenciál pozitívne ovplyvniť nielen náš región. Štát sa zaviazal prispieť na podporu EHMK sumou 15 miliónov eur. Zaujímalo nás, ako bude s peniazmi naložené.

Zo spomínaných 15 miliónov eur budú približne 4 milióny vyčlenené na reklamné a marketingové aktivity s cieľom zviditeľniť a propagovať EHMK 2026, zvyšných 11 miliónov eur použijú na projekty, prostredníctvom ktorých plánuje Kreatívny inštitút Trenčín (KIT, n. o.), ktorý projekt EHMK 2026 komplexne zastrešuje, vytvoriť program s tendenciou osloviť rôzne skupiny verejnosti a prispieť tak k európskemu rozmeru tejto kultúrnej prestíže.

Pridelené financie sa majú vyplácať postupne. Už v tomto roku by tak na účet KIT, n. o., malo „pristáť” zo štátneho rozpočtu 800-tisíc eur. Avšak doteraz tieto prostriedky našli cestu k príjemcovi iba na papieri. Podľa informácií, ktoré redakcii inštitút poskytol, týmito peniazmi zatiaľ nedisponujú.

Pripomeňme si, že na finančnej účasti sa okrem vlády SR podieľajú aj Európska únia, Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Trenčín a sponzori. Rezort kultúry sa pritom domnieva, že prínosy projektu EHMK na rozpočet verejnej správy výrazne prevýšia výdavky zo štátneho rozpočtu. Iba pre zaujímavosť, fínske Oulu, ktoré bude v roku 2026 druhým mestom s titulom EHMK, dostalo od tamojšej vlády vyčlenených 20 miliónov eur.

Obnovená dôveryhodnosť?

Každopádne, veľa európskych očí aktuálne upiera zrak na KIT, n. o. Pätnásť miliónov eur totiž rozhodne nie je zanedbateľná čiastka. Inštitút sa však za približne rok svojho pôsobenia zapísal do povedomia verejnosti nie úplne ideálne. Kontrola organizácie totiž odhalila niekoľko finančných pochybení. Citeľné rozčarovanie z výsledku neskrýval TSK a jeho vedenie, ktoré sa situáciu rozhodlo rázne riešiť pozastavením financovania KIT, n. o. Viac sa dočítate tu.

Zdá sa však, že sa k svojmu zaváhaniu postavili zodpovedne. „Naša organizácia prijíma nápravné opatrenia ku všetkým zisteným nedostatkom,” uviedla pre Trenčiansky Štandard na margo situácie Mirka Gúčiková, PR manažérka projektu EHMK 2026. Jej slová potvrdil aj TSK. Župa totiž pokračuje vo financovaní KIT, n. o., v zmysle uzatvorených zmlúv. „Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., vrátil dňom 12. 10. 2023 požadovanú časť finančného príspevku vo výške 30 373,46 eura na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja,” informovala hovorkyňa úradu Lenka Kukučková.

Vráťme sa ale späť k dotácii od štátu. Ako sme spomínali v úvode, približne 11 miliónov eur použijú na projekty, ktoré majú zviditeľniť Trenčín, náš kraj, ale aj štát na pomyselnej kultúrnej mape. Zaujímalo nás preto, akým spôsobom KIT, n. o., pristupoval k tvorbe rozpočtu jednotlivých akcií, starostlivo spísaných v Bid Booku, ktorý je akousi „bibliou” projektu.

„Počas kandidatúry boli rozpočty na jednotlivé projekty pripravované v spolupráci s partnermi projektov a spolupracovníkmi. Proces bol štandardný, prihliadalo sa na predpokladané náklady, plánovaný časový rozsah aj plánovanú dramaturgiu projektu. Treba povedať, že išlo o rámcové rozpočty, pretože v roku 2021 sa rozpočtovali projekty až do roku 2026, niektoré do roku 2027,” ozrejmila Gúčiková.

12-tisíc verzus 100-tisíc

Nás však v Bid Booku zaujala (okrem iného) jedna čiastka. Posúďte sami. Súčasťou podujatí v rámci EHMK 2026 bude aj projekt Splanekor 2.0. Mnohí Trenčania si iste na toto originálne podujatie pamätajú z ostatných rokov, kedy sa brehy Váhu zaplnili netradičnými plavidlami. A veru, bolo sa na čo pozerať. No pokým v časoch svojej slávy organizátorov celá paráda vyšla na približne 12-tisíc eur, na tú novú, organizovanú KIT, n. o., vyčlenil inštitút čiastku 100-tisíc eur.

Samozrejme, argumenty týkajúce sa všeobecného zdražovania tovarov a služieb sú namieste, podľa Gúčikovej je však projekt Splanekor 2.0 iba inšpirovaný podujatím Splanekor, ktoré sa zatiaľ naposledy konalo v roku 2014, ale nie jeho presnou kópiou.

„Splanekor 2.0 v Bid Booku obsahuje aj ďalšie predpokladané aktivity, ako plávajúce kino pod hviezdami, výstava alternatívnych plavidiel a iné sprievodné aktivity. Tiež by sa mal posilniť ekologický rozmer podujatí a bude sa klásť dôraz na vytváranie čo najmenej odpadu. V projekte je plánovaná aj účasť medzinárodného partnera a spolupráca s umelcami – keďže ide o projekt Európskeho hlavného mesta kultúry a medzinárodné prepojenia sú podmienkou. Zároveň, rámcový rozpočet Splanekoru 2.0 počítal s dvoma ročníkmi podujatia v roku 2025 a v roku 2026,” vysvetlila PR manažérka.

Zaujímavým čítaním v programovej knihe sú však aj producenti, ktorým KIT, n. o., prerozdelilo do rúk stovky tisíc eur. Ktorí to sú, sa dozviete v ďalšom pripravovanom článku.

Apropo, otvárací ceremoniál EHMK 2026 „zhltne” 500-tisíc eur. Kto ho bude organizovať a komu tak táto nemalá čiastka poputuje? Uvidíme…


Ďalšie články